Bảo trì Nami Insurance trên Nami Exchange
05/09/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm cung cấp thêm công cụ quản trị rủi ro giao dịch cho người dùng, từ 15:30 ngày 05.09.2023 (giờ Việt Nam), Nami Exchange đã chính thức tích hợp Nami Insurance trên nền tảng giao dịch của mình với việc hỗ trợ bảo hiểm cho tài sản trong ví Spot và các vị thế Nami Futures USDT trên nền tảng website và ứng dụng Nami Exchange.

Trong quá trình vận hành đội ngũ phát triển sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi từ người dùng về một lỗi kỹ thuật dẫn tới một vài Hợp đồng bảo hiểm không tự động đóng và nhận được khoản chi trả bảo hiểm tại giá chi trả P-Claim, cũng như nhiều góp ý để cải tiến giao diện, gia tăng thuận tiện khi sử dụng.


Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cao từ người dùng và cộng đồng, Nami Exchange đã thống nhất cùng đội ngũ dự án Nami Insurance tiến hành bảo trì sản phẩm Nami Insurance trên Nami Exchange từ 01:00 ngày 06.09.2023 (giờ Việt Nam).

Cụ thể:

  • Từ 00:30 ngày 06.09.2023 (giờ Việt Nam) Nami Insurance sẽ tạm ngưng nhận mở hợp đồng mới
  • Từ 01:00 ngày 06.09.2023 (giờ Việt Nam), tất cả các hợp đồng Nami Insurance trên Nami Exchange đang mở sẽ được tự động hủy, số ký quỹ tương ứng sẽ được mở khóa trong ví Insurance của người dùng
  • Các hợp đồng Insurance đã chạm giá thanh lý P-Expire hoặc hết hạn dù đã chạm giá chi trả P-Claim sẽ được hoàn tất chi trả dự kiến vào 17:00 ngày 06.09.2023 (giờ Việt Nam)

Nami Exchange xin chân thành cáo lỗi cộng đồng và người dùng vì những bất tiện này,

Trân trọng,


Thông tin thêm:


Nami có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã ký quỹ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn ký quỹ bảo hiểm. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam:


Về Nami Insurance

Nami Insurance là một giao thức bảo hiểm phi tập trung áp dụng công nghệ Blockchain để cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản khi thị trường biến động trái với dự đoán.