Câu hỏi thường gặp về sản phẩm Quy đổi của Nami Exchange
16/05/2022

Tôi thấy giá ước tính đếm ngược trong vòng 6 giây, điều này có ý nghĩa gì?

Sàn giao dịch Nami Exchange cung cấp tỉ giá quy đổi ước tính trong vòng 6 giây nhằm đảm bảo giá quy đổi sẽ giống với giá ước tính hoặc chênh lệch không quá 1% so với giá ước tính. Số lượng tài sản và giá quy đổi cuối cùng sẽ phụ thuộc thị trường khi người dùng thực hiện quy đổi.


Vì sao giá quy đổi lại không giống với giá ước tính ban đầu?

Khi tiến hành quy đổi, người dùng đang giao dịch trực tiếp với các lệnh đang được niêm yết trên sổ lệnh (Order Book) của giao dịch giao ngay (spot trading) nên giá có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trường thời điểm thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, Nami có giá ước tính đếm ngược trong 6 giây và cơ chế chặn giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá cho người dùng trong trường hợp giá cuối cùng có chênh lệch lớn hơn 1% so với giá ước tính.


Hạn mức tối thiểu và tối đa cho giao dịch Quy đổi là bao nhiêu?

Hạn mức tối thiểu và tối đa cho mỗi lệnh quy đổi sẽ phụ thuộc vào từng cặp tiền mã hóa và được hiển thị trước khi giao dịch.

Ví dụ giá trị hạn mức tối thiểu quy đổi từ token VNDC ra các token khác là 300,000 VNDC và tối đa là 100,000,000 VNDC cho mỗi lệnh.


Phí giao dịch Quy đổi là bao nhiêu?

Vào thời điểm tháng 3 năm 2023, phí giao dịch Quy đổi tại Nami Exchange tương tự phí giao dịch Giao ngay (Spot) là 0.1% trên khối lượng giao dịch.

Người dùng có thể lựa chọn sử dụng token NAMI làm phí giao dịch để hưởng chiết khấu phí lên tới 30% cho giao dịch Quy đổi, chi tiết tại đây