Hướng dẫn truy cập Trung tâm hỗ trợ Nami Exchange
21-02-2022

Nami chính thức ra mắt Trung tâm hỗ trợ với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên nền tảng website và ứng dụng di động.

Trên ứng dụng Nami Exchange

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Nami Exchange, tại góc trên bên trái màn hình chọn vào mục Tài khoản

Bước 2: Chọn vào mục Trung tâm hỗ trợ

Bước 3: Tại giao diện Trung tâm hỗ trợ, người dùng có thể tìm được những thông tin hữu ích về Các câu hỏi thường gặp, Thông báo từ Nami, Bài viết nổi bật...

Trên website Nami Exchange

Bước 1: Truy cập vào website Nami.Exchange, chọn vào mục Trung tâm hỗ trợ

Bước 2: Tại giao diện Trung tâm hỗ trợ, người dùng có thể tìm được những thông tin hữu ích về Các câu hỏi thường gặp, Thông báo từ Nami, Bài viết nổi bật...