Hướng dẫn chuyển đổi tài sản giữa các ví Nami Exchange
22/02/2022

Xin chào cộng đồng Nami,

Nami Exchange giới thiệu hệ thống ví đa dạng với nhiều loại ví khác nhau cho nhiều mục đích khác nhau, phổ biến bao gồm các loại ví sau:

  • Ví Exchange: Ví lưu trữ và quản lý tài sản số chính
  • Ví Futures: Ví lưu trữ, quản lý vốn giao dịch Futures
  • Ví đối tác (Ví hoa hồng): Ví tổng hợp thu nhập từ hoa hồng của mỗi người dùng

Để phù hợp với nhu cầu giao dịch và quản lý tài sản số, người dùng cần Chuyển đổi tài sản số giữa các ví trong hệ thống ví Nami Exchange. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi giữa các ví.


Trên ứng dụng Nami Exchange

Bước 1: Chọn “” dưới góc phải màn hình


Bước 2: Chọn “Chuyển ví”:


Bước 3: Lựa chọn ví nguồn và ví nhận

Bước 4: Chọn loại tài sản muốn chuyển.

Bước 5: Nhập số lượng tài sản số cần chuyển hoặc chọn Tối Đa.

Bước 6: Chọn “Chuyển Ví” để xác nhận giao dịch.


Trên website Nami Exchange

Bước 1: Chọn “” ở trên góc phải màn hình, chọn “Tổng Quan”.


Bước 2: Chọn “Chuyển ví”.


Bước 3: Chọn ví nguồn và ví nhận.

Bước 4: Chọn loại token muốn chuyển.

Bước 5: Nhập số lượng token cần chuyển hoặc chọn “Tối Đa”.

Bước 6: Chọn “Chuyển ví” để xác nhận giao dịch.