Cập nhật điều kiện duy trì với Đối tác phát triển cộng đồng
30/06/2023

Thân gửi cộng đồng,

Nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi với đội ngũ đối tác phát triển cộng đồng trong việc xây dựng một cộng đồng Nami toàn diện, chuyên nghiệp, và gắn bó, Nami xin thông báo chính thức cập nhật điều kiện duy trì với việc gỡ bỏ điều kiện về số lượng bạn bè và số hoa hồng mới, đồng thời tăng khối lượng giao dịch yêu cầu với từng cấp đối tác tham gia chương trình Đối tác Phát triển Cộng đồng Nami từ kỳ xét hạng 00:00 ngày 01.08.2023 (giờ Việt Nam).


Cụ thể:

1.Với kỳ xét hạng 00:00 ngày 01.07.2023 (giờ Việt Nam), đối tác sẽ chỉ cần đạt điều kiện về Khối lượng giao dịch theo quy định trước đây để duy trì hoặc nâng hạng, không cần thỏa các điều kiện về số lượng bạn bè và số hoa hồng trong tháng

2.Từ kỳ xét hạng vào 00:00 ngày 01.08.2023 (giờ Việt Nam), đối tác sẽ cần đạt điều kiện về tổng khối lượng giao dịch trên toàn hệ thống để duy trì và nâng hạng với thông tin chi tiết như sau:


Điều kiện Đối tác (một trong hai)

Hình thức đăng ký


Tổng Khối lượng Futures hàng tháng 

Tổng Khối lượng Spot

hàng tháng

Đối tác Kim cương

5,000,000 USDT

500,000 USDT

Đăng ký trên ứng dụng hoặc website

Đối tác Bạch kim

2,500,000 USDT

250,000 USDT

Đăng ký trên ứng dụng hoặc website

Đối tác Vàng

1,000,000 USDT

100,000 USDT

Đăng ký trên ứng dụng hoặc website

Đối tác Chính thức

200,000 USDT

20,000 USDT

Đăng ký trên ứng dụng hoặc website


Lưu ý quan trọng:

  • Tất cả người dùng cần hoàn tất KYC để đạt điều kiện đăng ký hoặc nâng cấp đối tác kinh doanh
  • Chỉ số khối lượng giao dịch để tính thành tích xét duyệt cấp đối tác được tính trên toàn hệ thống bạn bè
  • Khối lượng giao dịch từ VNDC hoặc các tài sản khác được quy đổi theo giá trị tương đương USDT. Khối lượng Futures được cộng gộp Nami Futures và NAO Futures, khối lượng Spot bao gồm cả khối lượng giao dịch quy đổi và giao ngay.
  • Đối tác cần duy trì điều kiện cơ bản về Khối lượng giao dịch để giữ hạng mỗi tháng
  • Hệ thống sẽ cập nhật số liệu và tự động xếp hạng đối tác vào 00:00 ngày đầu tiên của mỗi tháng (giờ Việt Nam)

Thông tin thêm:


Trân trọng,

Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.


Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: