Biểu phí nạp rút
- Với mỗi lần rút tài sản số, người dùng sẽ cần trả một khoản phí giao dịch để xử lý lệnh theo tỷ lệ được quyết định bởi blockchain- Tỷ lệ phí rút có thể thay đổi liên tục do đặc thù của mỗi blockchain- Vui lòng kiểm tra kỹ thông tin về phí giao dịch khi thực hiện lệnh rút mỗi loại tài sản số
Không tìm thấy kết quả