Biểu phí nạp rút
Với mỗi lần rút token, người dùng sẽ trả một khoản phí cố định để trang trải chi phí giao dịch khi chuyển token ra khỏi tài khoản Nami.Tỷ lệ phí rút được xác định bởi blockchain và có thể dao động mà không cần báo trước do các yếu tố như sự tắc nghẽn mạng.Vui lòng kiểm tra thông tin phí cập nhật gần nhất được liệt kê cho mỗi token dưới đây.
Không tìm thấy kết quả