Thông báo bảo trì giao dịch Spot VNDC và cổng rút USDT
12/05/2022

Cập nhật: Bảo trì đã hoàn tất vào 10:00 ngày 13.05.2022 (giờ Việt Nam)

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nami Exchange tiến hành bảo trì giao dịch spot VNDC và cổng rút token USDT từ 14:15 ngày 12.05.2022 (UTC+7)

Cụ thể, từ thời điểm nói trên,

  • Nami Exchange tiến hành bảo trì giao dịch spot với tất cả các cặp /VNDC, ngoại trừ các cặp giao dịch sau:

ATS/VNDC

TPH/VNDC

DPET/VNDC

MAN/VNDC

LPDI/VNDC

OLA/VNDC

FAM/VNDC

CHI/VNDC

WHC/VNDC

KAI/VNDC

KPHI/VNDC

NAMI/VNDC

  • Đồng thời, Nami Exchange cũng tiến hành tạm đóng cổng rút USDT từ thời điểm thông báo

Lưu ý:

  • Giao dịch spot với các cặp /USDT hoạt động bình thường
  • Giao dịch VNDC Futures hoạt động bình thường.
  • Thời gian bảo trì dự kiến kéo dài trong 24 giờ, sau thời hạn trên, mọi giao dịch diễn ra bình thường.

Trân trọng,

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: