Các loại lệnh Nami Futures
12/04/2022

1.Lệnh Thị trường

Lệnh Thị trường (Lệnh Market) là loại lệnh được khớp ngay sau khi gửi yêu cầu mở lệnh ở mức giá Mua và Bán tốt nhất.

Người dùng có thể dùng lệnh Thị trường khi thấy mức giá hiện tại là tốt nhất và muốn khớp lệnh ngay.2. Lệnh Giới hạn

Lệnh Giới hạn cho phép người dùng đặt lệnh chờ khớp ở một mức giá mong muốn. Lệnh Mua Giới hạn sẽ được khớp khi giá thị trường chạm đến vùng giá kích hoạt đã đặt hoặc thấp hơn, còn lệnh Bán Giới hạn sẽ được khớp khi giá thị trường chạm đến vùng giá kích hoạt đã đặt hoặc cao hơn.

Lệnh giới hạn thường được sử dụng khi người dùng không quá vội vàng với việc mua và bán. Không giống như lệnh Thị trường, các lệnh Giới hạn không được thực thi ngay lập tức, người dùng cần phải chờ đến khi giá thị trường chạm đến điểm chào bán/đặt mua. Các lệnh Giới hạn cho phép người dùng mua/bán với mức giá tốt hơn, các mức giá này thường được đặt theo các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Tips: Tại Nami Futures, tất cả các vị thế được chờ khớp dưới dạng lệnh Giới hạn đều sẽ được khớp toàn bộ khối lượng khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt3.Lệnh Stop Market

Lệnh Stop Market là công cụ rất hữu hiệu trong chiến lược giao dịch breakout (giao dịch phá vỡ). Mua Stop Market là kiểu đặt lệnh được thiết lập với mức giá cao hơn hiện tại (trái ngược với Mua Giới hạn), còn Bán Stop Market là kiểu đặt lệnh được thiết lập với mức giá thấp hơn hiện tại (trái ngược với Bán Giới hạn).

Lệnh Stop Market có giá trị tương tự những công cụ quản lý về rủi ro, giúp người dùng giảm khả năng thiệt hại khi giao dịch. Khi nhận thấy mức kháng cự của 1 loại tài sản bị phá vỡ và khởi đầu cho 1 chu kỳ tăng giá mới thì lệnh Stop Market thường được sử dụng.

Tips: Tại Nami Futures, Stop Market được coi là dạng lệnh Giới hạn, tất cả các vị thế được chờ khớp dưới dạng lệnh Giới hạn đều sẽ được khớp toàn bộ khối lượng khi giá thị trường chạm mức giá kích hoạt