Chuyển đổi NAO từ BNB Chain sang ONUS Chain
16/11/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm gia tăng sự thuận tiện của người dùng và mở rộng tiện tích cho người dùng từ các sản phẩm trong hệ sinh thái ONUS Chain, Nami và ONUS sẽ tiến hành chuyển đổi toàn bộ 22,250,000 NAO từ BNB Chain (chuẩn BEP-20) sang ONUS Chain.


Lộ trình chuyển đổi như sau:

  • Từ 20:00 ngày 16.11.2022 (giờ Việt Nam): Nami tiến hành chuyển đổi 15,000,000 NAO từ BNB Chain sang ONUS chain, đồng thời đóng cổng rút với token NAO qua mạng lưới BNB chain và mở cổng nạp rút với token NAO qua mạng lưới ONUS chain
  • Từ 10:00 ngày 17.11.2022 (giờ Việt Nam): NAO chính thức niêm yết trên MiaSwap - nền tảng giao dịch phi tập trung đầu tiên trên ONUS Chain - với cặp giao dịch NAO/VNDC
  • Từ 17:45 ngày 24.11.2022 (giờ Việt Nam): Nami chuyển đổi 7,250,000 NAO từ BNB Chain sang ONUS chain, đồng thời đóng cổng nạp với token NAO qua mạng lưới BNB Chain.

Địa chỉ smartcontract token NAO trên ONUS Chain:

0x07430e1482574389Bc0E5d33CFB65280e881EE8c

Giao dịch đốt bỏ NAO trên BNB Chain:

0x8d9c3ddfbd666718ccca3855284c3a10e97371f58acdee3e02ede0baab2a75b8

Giao dịch mint NAO trên ONUS Chain:

Lần 1:

0x6e9e879157aedd1857b0cc3e07d64f65bbecb6f0fecee134dae14aa8034ddf1c

Lần 2:

0xab139be683b10a308c9ca0502f19dc136166cbc711d94de9ee2330cda6256e54


Số lượng NAO trên các Pool thanh khoản cập nhật lúc 11:36 ngày 17.11.2022 (giờ Việt Nam):

  • Tổng pool Nami Exchange và ONUS: 3,577,854 NAO
  • Tổng pool MiaSwap: 889,685 NAO

Lưu ý quan trọng:

  • Việc chuyển đổi không ảnh hưởng tới hoạt động vận hành của token NAO với Pool Quản trị và hoạt động giao dịch token này trên Nami Exchange cũng như ONUS
  • Để thuận tiện cho người dùng trong việc giao dịch nạp và rút qua ONUS chain, từ 20:00 ngày 16.11.2022 (giờ Việt Nam), Nami Exchange cũng chính thức mở cổng nạp và cổng rút với VNDC thông qua mạng lưới này

Thông tin thêm:

Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.


Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: