Cập nhật quy định giao dịch Futures với CYBER
31/08/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,


Dựa trên đánh giá rủi ro và diễn biến thị trường, Nami Futures sẽ tiến hành cập nhật quy định giao dịch với các cặp giao dịch CYBER/VNDC và CYBER/USDT trên Nami Futures và NAO Futures từ 11:00 ngày 31.08.2023 (giờ Việt Nam).


Cụ thể quy định giao dịch mới:

  • Đòn bẩy tối đa: x16
  • Khối lượng tối đa mỗi người dùng: 200,000,000 VNDC hoặc 10,000 USDT

Lưu ý:

  • Dựa trên đánh giá rủi ro, Nami sẽ có thể điều chỉnh thông tin giao dịch, bao gồm tỷ lệ khoảng cách giá, mức ký quỹ, đòn bẩy và khối lượng tối đa trên mỗi lệnh và mỗi người dùng theo diễn biến thị trường.
  • Khối lượng tối đa của mỗi người dùng bao gồm khối lượng các vị thế đang kích hoạt và đang ở trạng thái chờ.
  • Có thể có độ trễ lên tới 15 phút trong việc cập nhật quy định giao dịch, ví dụ vị thế mở vào sau thời điểm thông báo 5 phút, vẫn có thể tuân theo các quy định giao dịch cũ
  • Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, Nami bảo lưu quyền điều chỉnh khung thời gian tính funding theo các mốc 8 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng hoặc 1 tiếng, người dùng có thể truy cập Lịch sử funding để theo dõi chi tiết các thông số về tỷ lệ funding và khung thời gian tính funding được cập nhật theo thời gian thực (real-time).
  • Có thể có những điều chỉnh khác về quy định giao dịch với các cặp giao dịch nói trên, sẽ không có thông báo thêm về những điều chỉnh như vậy.

Thông tin thêm:

Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: