Làm thế nào để tìm được mã giao dịch (Hash/Txid)
08/02/2022

ID giao dịch (TxID) hay hàm băm giao dịch là chuỗi ký tự duy nhất mà hệ thống cấp cho mỗi giao dịch đã được xác minh và thêm vào blockchain. Nói cách khác, TxID là mã số nhận dạng mà hệ thống gán cho mỗi giao dịch trên blockchain. Với TxID, người dùng có thể tra cứu lịch sử nạp và rút tiền.

Bước 1: Tại màn hình chính, người dùng chọn “Ví" sau đó chọn biểu tượng "Lịch sử"như hình minh họa bên dưới.

Bước 2: Nhấn vào giao dịch cần kiểm tra.

Tại giao diện thông tin giao dịch, người dùng sẽ thấy Txhash như hình minh họa bên dưới:

Khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Nami về các vấn đề liên quan đến việc nạp hoặc rút, người dùng hãy cung cấp TxID của giao dịch cho đội ngũ CSKH để có thể hỗ trợ hiệu quả hơn.