Cơ chế Funding trên Nami Futures và NAO Futures
23/10/2022

Thân gửi cộng đồng,


Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và lợi ích người dùng trong giao dịch Futures, Nami chính thức áp dụng cơ chế Funding từ 23:00 ngày 23.10.2022 (giờ Việt Nam) trên Nami Futures và NAO Futures.
Cơ chế này thay thế cho cơ chế phí duy trì lệnh (phí Swap) trước đây.


Funding Rate là gì?

Funding Rate là các khoản thanh toán định kỳ được thực hiện giữa các nhà giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (Perpetual Futures contracts) theo vị thế Long hoặc Short, được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa giá hợp đồng vĩnh viễn (Futures) và giá giao ngay (Spot).

Khi Funding Rate có giá trị dương, những người giao dịch lệnh Long trong một hợp đồng vĩnh viễn sẽ trả một khoản phí “tài trợ” cho những người giao dịch ở phía ngược lại (lệnh Short). Ngược lại, khi Funding Rate âm, các nhà giao dịch bán khống (lệnh Short) theo hợp đồng vĩnh viễn sẽ trả một khoản phí tài trợ cho các nhà giao dịch theo lệnh Long.


Tại sao Funding Rate lại quan trọng trong giao dịch Futures?

Funding Rate được sử dụng để ngăn chặn sự chênh lệch giữa giá của hợp đồng vĩnh viễn và tài sản cơ bản.

Không giống như giao dịch Futures truyền thống, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn. Do đó, các nhà giao dịch có thể giữ các vị thế vĩnh viễn trừ khi bị thanh lý, lúc này giao dịch hợp đồng vĩnh viễn sẽ tương đồng với các cặp giao dịch giao ngay.

Nhận thấy việc này có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch, các sàn tiền điện tử đã tạo ra một cơ chế để đảm bảo rằng giá hợp đồng vĩnh viễn sẽ luôn được cân bằng, gọi là Funding Rate.


Cơ chế Funding Rate trên Nami Futures

Công thức

Funding Rate được tính theo công thức sau:

Funding Rates = Khối lượng vị thế x Tỷ lệ Funding

(Trong đó Khối lượng vị thế = Giá thị trường x Số lượng tài sản giao dịch)


Tỷ lệ Funding cơ bản và Tỷ lệ Funding linh hoạt

Nhằm thích ứng tốt hơn với diễn biến thị trường và cân bằng diễn biến giao dịch thực tế trên Nami Exchange, từ 15:00 ngày 12.10.2023 (giờ Việt Nam), Nami Exchange áp dụng cơ chế funding linh hoạt với tất cả các cặp giao dịch Futures.

Cụ thể:

 • Với mỗi cặp giao dịch, sẽ áp dụng 2 tỷ lệ funding khác nhau với 2 chiều giao dịch: tỷ lệ funding cơ bản được tham chiếu từ các sàn giao dịch lớn và tỷ lệ funding linh hoạt cho chiều ngược lại được tính dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch thực tế tại thời điểm funding
 • Tỷ lệ KLGD thực tế trên tất cả các cặp giao dịch trên toàn sàn giao dịch Nami Exchange của 1 loại tài sản sẽ được tổng hợp 10 giây / lần và công bố trong phần Thông tin tỷ lệ funding theo thời gian thực và Lịch sử funding của từng cặp giao dịch. Theo dõi toàn bộ tỷ lệ funding tại đây.
 • Công thức tính tỷ lệ funding linh hoạt:

Tỷ lệ funding linh hoạt = |Tỷ lệ funding cơ bản| x Tỷ lệ KLGD Phe chi trả / KLGD Phe nhận funding

 • Không quan trọng tỷ lệ KLGD 2 chiều Long Short, giá trị tuyệt đối của tỷ lệ funding linh hoạt không vượt quá giá trị tuyệt đối của tỷ lệ funding cơ bản
 • 2 Tỷ lệ funding luôn cùng dấu (+) hoặc (-) để biểu hiện chiều chi trả và nhận funding giữa 2 chiều Long / Short
 • 2 Tỷ lệ funding sẽ có giá trị tuyệt đối xấp xỉ nhau khi KLGD chiều nhận funding lớn hơn hoặc bằng KLGD chiều chi trả vào thời điểm chi trả
 • Khung funding đầu tiên áp dụng cơ chế funding mới là 15:00 ngày 12.10.2023 (giờ Việt Nam)
 • Xin lưu ý rằng Nami không tính phí từ việc chuyển các khoản funding vì các khoản này được chuyển trực tiếp giữa các nhà giao dịch.

Ví dụ về Tỷ lệ funding cơ bản và Tỷ lệ funding linh hoạt:

1.Cặp giao dịch X/VNST có tỷ lệ funding cơ bản là -2%, KLGD thực tế trên toàn sàn Nami Exchange ở thời điểm chi trả funding là 20 tỷ VNST chiều Short và 40 tỷ VNST chiều Long (Tỷ lệ KLGD Chiều chi trả / Chiều nhận funding = 1/2)

 • Chiều Short (chiều chi trả funding) sẽ chịu phí funding với tỷ lệ funding cơ bản là -2% và giá trị là 2% x Khối lượng giao dịch các vị thế đang mở
 • Chiều Long (chiều nhận funding) sẽ được nhận funding với tỷ lệ funding linh hoạt là: -2% x 1/2 = -1% và giá trị funding là 1% x Khối lượng giao dịch các vị thế đang mở

2.Cặp giao dịch Y/VNST có tỷ lệ funding cơ bản là -2%, KLGD thực tế trên toàn sàn Nami Exchange ở thời điểm chi trả funding là 40 tỷ VNST chiều Short và 20 tỷ VNST chiều Long (Tỷ lệ KLGD Phe chi trả / Phe nhận funding = 2)

 • Chiều Short (chiều chi trả funding) sẽ chịu phí funding với tỷ lệ funding cơ bản là -2% và giá trị funding là 2% x Khối lượng giao dịch các vị thế đang mở
 • Chiều Long (chiều nhận funding) sẽ được nhận funding với tỷ lệ funding linh hoạt là: -2% và giá trị funding là 2% x Khối lượng giao dịch các vị thế đang mở

Lưu ý quan trọng:

 • Sẽ có độ trễ 15 giây trong thời gian tính Funding thực tế. Ví dụ người dùng mở vị thế vào lúc 07:00:05 vẫn có thể sẽ được nhận hoặc phải trả phí funding.
 • Funding Rate (nếu có) sẽ được khấu trừ vào số dư hiện tại trong Ví Futures của người dùng. Nếu Ví người dùng không có đủ số dư khả dụng, Funding Rate lúc này sẽ trừ vào ký quỹ của vị thế, điều này có thể dẫn đến nguy cơ lệnh bị thanh lý. Người dùng hãy quản lý chặt chẽ vị thế của mình để tránh việc bị thanh lý vị thế ngoài mong muốn.
 • Người dùng có thể theo dõi Funding Rate cập nhật theo thời gian thực và lịch sử funding tại đây.
 • Bộ đếm ngược đến thời điểm funding chỉ có giá trị tham khảo do phụ thuộc vào bộ đếm thời gian từng thiết bị, thời gian chi trả funding sẽ phụ thuộc thời gian thống nhất từ máy chủ
 • Giao dịch Futures quanh thời điểm chi trả funding có rủi ro rất cao do giá tài sản biến động mạnh dẫn tới có tỷ lệ không khớp lệnh thị trường và hệ thống cần thời gian xử lý các lệnh thị trường lâu hơn bình thường, người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi mở vị thế quanh các mốc thời gian này.

Điều chỉnh khung thời gian tính funding

Các khoản chi trả funding thông thường sẽ diễn ra 8 tiếng một lần vào các thời điểm 07:00; 15:00 và 23:00 (giờ Việt Nam) cho các hợp đồng vĩnh viễn của Nami Futures, trừ trường hợp có sự thay đổi trong khung thời gian funding như được miêu tả bên dưới.

Người dùng chỉ nhận được hoặc phải chịu phí Funding Rate theo cả hai hướng nếu có các vị thế mở tại thời điểm chi trả funding được chỉ định trước. Nếu người dùng không có vị thế đang mở trong thời gian này hoặc đóng vị thế của mình trước thời gian funding, người dùng sẽ không phải trả cũng như nhận được bất kỳ khoản funding nào.

Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, Nami bảo lưu quyền điều chỉnh khung thời gian tính funding theo các mốc 8 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng hoặc 1 tiếng, người dùng có thể vào Lịch sử funding để theo dõi chi tiết các thông số về tỷ lệ funding và khung thời gian tính funding được cập nhật theo thời gian thực (real-time).

Các mốc thời gian tính funding tương ứng từng khung thời gian

Khung thời gian

Mốc thời gian tính funding (giờ Việt Nam)

8 tiếng

7, 15, 23

4 tiếng

3, 7, 11, 15, 19, 23

2 tiếng 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

1 tiếng

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23


Để có thể hiểu rõ, người dùng có thể tham khảo ví dụ sau:

Bạn có một lệnh Long với cặp BTC/VNST với khối lượng tính theo BTC là 0.5 BTC. Ở thời điểm funding, giá BTC là 700,000,000 VNST, khối lượng vị thế khi đó là 0.5 x 700,000,000 = 350,000,000 VNST, tỷ lệ KLGD giữa 2 chiều Long / Short là xấp xỉ, tức Tỷ lệ funding cơ bản gần bằng Tỷ lệ funding linh hoạt.

Giả sử tỷ lệ funding cơ bản lúc này là -0.0025%. Điều đó có nghĩa là người dùng mở lệnh Short sẽ phải trả khoản phí funding, người dùng mở lệnh Long sẽ được nhận funding, bạn sẽ được nhận khoản funding trị giá 350,000,000 x 0.0025% = 8,750 VNST từ phe Short vào thời điểm nói trên.


Hướng dẫn kiểm tra Funding Rate trên website Nami Exchange

Bước 1: Truy cập trang thông tin về Funding

 • Cách 1: Chọn mục Lịch sử Funding, trong phần Thông tin giao dịch

 • Cách 2: Bấm vào thông tin Funding được hiển thị cho từng cặp giao dịch

Bước 2: Theo dõi Tỷ lệ Funding theo thời gian thực Lịch sử Funding


Hướng dẫn kiểm tra Funding Rate trên ứng dụng Nami Exchange

Bước 1:  Truy cập vào ứng dụng Nami Exchange, chọn mục Funding trên thanh công cụ sản phẩm NAO Futures hoặc Nami Futures, chọn Lịch sử Funding


Bước 2: Theo dõi Tỷ lệ Funding theo thời gian thực Lịch sử Funding


Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải phiên bản giao diện mới nhất trên website và ứng dụng Nami Exchange


Thông tin thêm:

Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: