Hướng dẫn sử dụng tính năng Thống kê Spot
23/01/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm gia tăng thuận tiện cho người dùng trong việc theo dõi hiệu quả đầu tư và giao dịch tài sản số, Nami Exchange chính thức ra mắt tính năng Thống kê Spot từ 14:00 ngày 23.01.2024 (giờ Việt Nam).

Thống kê Spot là tính năng hữu hiệu hỗ trợ người dùng có thể theo dõi danh mục đầu tư tài sản số, cũng như phân tích lãi lỗ được ghi nhận theo từng thời điểm với từng loại tài sản.


Các khái niệm và công thức căn bản

Với mỗi tài sản số:

a. Giá trị số dư: được tính bằng số dư tài sản nhân với giá giao dịch hoặc với giá thị trường hiện tại.

b. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị tất cả các giao dịch của tài sản, trong đó giao dịch mua ghi nhận giá trị dương, giao dịch bán ghi nhận giá trị âm, giao dịch chuyển vào và rút ra ghi nhận giá trị bằng 0

c. Giá trị biến động 24h và Tỷ lệ biến động 24h:

 • Giá trị biến động 24h = Giá trị số dư hiện tại - Giá trị số dư 24h trước
 • Tỷ lệ biến động 24h = Giá trị biến động 24h / Giá trị số dư 24h trước x 100%

d. Lợi nhuận lũy kế và Tỷ lệ Lợi nhuận lũy kế: Lợi nhuận lũy kế là chêch lệch giữa Giá trị giao dịch và Giá trị số dư hiện tại của tài sản, tỷ lệ lợi nhuận lũy kế được tính trên lợi nhuận lũy kế và tổng giá trị giao dịch

 • Lợi nhuận lũy kế = Tổng giá trị số dư tài sản hiện tại - Tổng giá trị giao dịch của tài sản
 • Tỷ lệ lợi nhuận lũy kế = Lợi nhuận lũy kế / Tổng giá trị giao dịch mua x 100%

Với tất cả tài sản số:

Tổng lợi nhuận  = Tổng Lợi nhuận lũy kế của tất cả các tài sản

Tổng Tỷ lệ Lợi nhuận = (Tổng lợi nhuận / (Tổng giá trị số dư - Tổng lợi nhuận)) x 100%


Ví dụ số liệu thống kê về tài sản BTC của một người dùng:

BTC: Giao dịch và Nạp Rút
Số lượng (BTC)Giá (VNST)Giá trị giao dịch (VNST)Tổng số lượng tài sản số (BTC)Giá trị số dư (VNST)Thay đổi số dư
Hiện tại1,067,500,0000.060064,050,0000
Chuyển ra-0.0150000.060064,050,000-20,325,000
10.01.2024Mua0.01001,125,000,00011,250,0000.075084,375,0007,187,500
Bán-0.01501,187,500,000-17,812,5000.065077,187,500-12,812,500
09.01.2024Mua0.01001,125,000,00011,250,0000.080090,000,00011,250,000
Chuyển vào0.0500000.070078,750,00056,750,000
08.01.2024Mua0.02001,100,000,00022,000,0000.020022,000,0000
Tổng26,687,500
GD mua44,500,000
Tổng số lượng mua
0.0400Lợi nhuận lũy kế37,362,500
Giá mua trung bình
1,112,500,000.0000
Tỷ lệ lợi nhuận lũy kế
83.96%

Hướng dẫn sử dụng


I. Quản lý danh mục tài sản số

1. Truy cập tính năng

Truy cập Danh mục Spot từ mục thông tin Tài khoản hoặc từ Ví Spot:
2. Kiểm tra tổng số dư và biến động tổng số dư

Tại màn hình chính của Danh mục Spot, người dùng có thể xem tổng số dư và biến động tổng số dư so với 24h trước.

Ngoài ra, tại biểu đồ tổng số dư, người dùng có thể xem được biến động của tổng số dư tại các mốc thời gian khác nhau như 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày...

3. Xem thống kê phân tích lợi nhuận lũy kế

Người dùng có thể xem được thống kê lợi nhuận lũy kế của tất cả tài sản, và của tài sản có lợi nhuận luỹ kế cao và thấp nhất.

4. Kiểm tra mức độ phân bổ của từng tài sản

Biểu đồ phân bổ cho phép xem số lượng của từng tài sản tính theo đơn vị VND hoặc USD, và tỷ lệ % phân bổ của tài sản đó so với tổng toàn bộ tài sản nắm giữ trong Ví Spot.5. Xem chi tiết tài sản và lịch sử giao dịch

Nhấn vào từng tài sản để xem thông tin chi tiết cùng các chỉ số quan trọng như:

 • Số lượng tài sản nắm giữ
 • Giá mua trung bình của tài sản
 • Tỷ lệ % phân bổ của tài sản so với tổng số dư
 • Biến động 24h của tài sản đang nắm giữ
 • Lợi nhuận lũy kế và Tỷ lệ % lợi nhuận lũy kế

Người dùng cũng có thể nhấn vào “Lịch sử giao dịch” tại giao diện Chi tiết tài sản để theo dõi được các giao dịch mua/bán, giao dịch chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi Ví Spot của tài sản.
II. Chỉnh sửa giá mua trung bình

Tính năng chỉnh sửa giá mua trung bình giúp người dùng có thể điều chỉnh giá mua sát với thực tế giao dịch với các giao dịch trước khi áp dụng thống kê Spot.

Bước 1: Truy cập màn chỉnh sửa giá mua trung bình

Tại giao diện chi tiết tài sản, nhấn biểu tượng Chỉnh sửa giá mua trung bình.

Bước 2: Nhập giá mua trung bình

 • Chọn đơn vị giá theo VNDC/ VNDC/ USDT
 • Nhập giá mua trung bình theo đơn vị đã chọn
 • Nhấn lưu thay đổiIII. Chia sẻ Hiệu quả giao dịch Spot

Người dùng có thể chọn chia sẻ lợi nhuận lũy kế của từng tài sản hoặc của tất cả tài sản. Để chia sẻ theo từng tài sản, nhấn biểu tượng Chia sẻ tại Danh sách tài sản hoặc tại giao diện thống kê chi tiết từng tài sản.
Lưu ý quan trọng:

 • Dữ liệu về giá được lấy tại thời điểm ra mắt tính năng, người dùng có thể điều chỉnh giá mua trung bình của mỗi tài sản cho sát với thực tế giao dịch
 • Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải phiên bản mới nhất của sản phẩm

Thông tin thêm


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: