Hướng dẫn sử dụng Nami Lending
31/10/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm cung cấp thêm các sản phẩm dịch vụ tài chính phục vụ đa dạng nhu cầu của người dùng, Nami Exchange đã chính thức cung cấp dịch vụ cho vay tài sản số Nami Lending từ 16:00 ngày 31.10.2023 (giờ Việt Nam).

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách tham gia và sử dụng sản phẩm này.


Nami Lending là gì?

Nami Lending là sản phẩm tài chính cung cấp cho người dùng lựa chọn vay tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng một tài sản khác làm thế chấp. Các tài sản vay có thể được dùng để giao dịch trên thị trường hoặc rút ra khỏi sàn giao dịch nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau của người dùng.

Danh sách tài sản hỗ trợ thế chấp và vay ra cùng lãi suất cho vay tương ứng tùy thuộc Nami Exchange chỉ định từng thời điểm. Số lượng tài sản có thể vay ra phụ thuộc vào giá trị tài sản ký quỹ dựa trên chỉ số LTV (loan-to-value) - Tỷ lệ cho vay trên giá trị thế chấp ban đầu.


Các bước tạo khoản vay với Nami Lending

Sau đây là mô tả sơ bộ các bước để hoàn tất đăng ký khoản vay với Nami Lending, hướng dẫn chi tiết vui lòng xem thêm phía dưới bài viết:

 • Mở giao diện Nami Lending
 • Lựa chọn tài sản thế chấp và tài sản vay ra
 • Xác nhận khoản vay sau khi đọc kỹ các thông tin về mức lãi suất cho vay, kỳ hạn khoản vay, các tỷ lệ LTV quan trọng
 • Số dư tài sản thế chấp sẽ được hệ thống thu nhận về ví tổng của sàn giao dịch
 • Số dư tài sản vay ra sẽ được cộng vào ví Spot

(Tips: Người dùng luôn có thể trả khoản vay trước hạn một phần hoặc toàn bộ (tất toán) mà không mất thêm chi phí)


Công thức tính tỷ lệ LTV

LTV = (Giá trị tài sản vay ra + lãi vay) / Giá trị tài sản thế chấp x 100%


Các loại LTV

Các tỷ lệ LTV quan trọng bao gồm: LTV Ban đầu, LTV Gọi ký quỹ và LTV Thanh lý. Đây là 3 tỷ lệ cố định do Nami Exchange cung cấp:

 • LTV Ban đầu: Mức LTV ban đầu khi người dùng đăng ký vay, tức tỷ lệ giá trị tài sản vay ra trên giá trị tài sản thế chấp
 • LTV Gọi ký quỹ: Khi LTV thực tế vượt quá LTV gọi ký quỹ, hệ thống sẽ gửi thông báo nhắc người dùng nạp thêm tài sản thế chấp hoặc trả một phần khoản vay để tránh khoản vay bị thanh lý
 • LTV Thanh lý: Khi LTV thực tế vượt quá LTV thanh lý, hệ thống sẽ thanh lý tài sản thế chấp của người dùng để trả cho khoản vay, lãi vay và các chi phí liên quan.

Quy trình thanh lý khoản vay:

Khoản vay sẽ bị thanh lý trong 02 trường hợp:

 • LTV thực tế vượt quá LTV thanh lý
 • Khoản vay quá hạn: 72 giờ kể từ thời điểm hết hạn khoản vay mà người dùng chưa tất toán khoản vay

Khi khoản vay bị thanh lý, Nami Lending sẽ thực hiện các bước sau theo quy trình thanh lý:

 • Trừ hết số tài sản đã vay ra còn khả dụng trong ví Spot
 • Bán số lượng tài sản thế chấp và mua tương ứng số lượng tài sản vay ra còn lại (nếu có) và phí thanh lý ở giá thị trường
 • Số dư tài sản thế chấp còn lại (nếu có) sẽ được cộng lại vào ví Spot của người dùng

Xin lưu ý rằng với mỗi khoản vay bị thanh lý, Nami Exchange sẽ tính phí thanh lý ở mức 2% trên giá trị khoản vay.


Danh sách tài sản hỗ trợ thế chấp và vay ra

Khi ra mắt, Nami Lending sẽ hỗ trợ các loại tài sản số sau trong việc thế chấp và vay ra, người dùng có thể tùy chọn loại tài sản thế chấp cũng như vay ra trong danh sách này. Danh sách tài sản hỗ trợ thế chấp và vay ra của Nami Lending sẽ được cập nhật liên tục, chúng tôi sẽ có thể có thông báo riêng khi bổ sung thêm các loại tài sản vào danh sách này, bao gồm:

BTC, ETH, BNB, BCH, EOS, ETC, LINK, XRP, ADA, DOGE, LTC, USDT, VNST...


Ví dụ về LTV:

Người dùng vay 1,000 USDT, sử dụng BTC làm tài sản ký quỹ với LTV ban đầu65%, lãi suất 1 giờ là 0.0003%, LTV Gọi ký quỹ70%, LTV thanh lý90%, giá BTC tại thời điểm vay là 29,000 USDT

Số lượng BTC cần thế chấp = 1,000 / 29,000  / 65% = 0.053 BTC

Sau khi hoàn tất đăng ký vay:

 • 0.053 BTC sẽ được chuyển từ ví Spot về ví Finance
 • 1,000 USDT vay ra sẽ được cộng vào ví Spot

Trường hợp 1: Sau 3 giờ, giá BTC tăng lên 32,000 USDT. LTV thực tế giảm xuống, người dùng có thể rút bớt tài sản thế chấp

LTV thực tế = (Giá trị vay + lãi suất 3 giờ)/ Giá trị tài sản thế chấp được cập nhật theo tỷ giá mới x 100% = (1,000 + 3 x 1,000 x 0.0003%) / (0.053 x 32,000) x 100% = 59%

Khoản vay an toàn, người dùng có thể rút bớt tài sản thế chấp để phục vụ cho những mục đích đầu tư và giao dịch khác.

(Tips: Người dùng chỉ có thể rút tài sản thế chấp khi LTV thực tế nhỏ hơn LTV ban đầu)


Trường hợp 2: Sau 3 giờ, giá BTC giảm còn 26,000 USDT. LTV thực tế tăng, vượt quá LTV Gọi ký quỹ, người dùng cần điều chỉnh khoản vay để tránh bị thanh lý

LTV thực tế = (Giá trị vay + lãi suất 3 giờ)/ Giá trị tài sản thế chấp được cập nhật theo tỷ giá mới x 100% = (1,000 + 3 x 1,000 x 0.0003%) / (0.053 x 26,000) x 100% = 72%

Khoản vay rơi vào trạng thái nguy hiểm, người dùng cần cân nhắc trả bớt khoản vay hoặc thêm 1 lượng BTC làm tài sản thế chấp để tránh khoản vay bị thanh lý.

(Tips: Hệ thống sẽ có thông báo gọi ký quỹ cho các khoản vay có LTV vượt quá LTV gọi ký quỹ, tuy nhiên người dùng luôn cần chú ý theo dõi các khoản vay đang có thể chủ động có những điều chỉnh thích hợp)


Trường hợp 3: Sau 3 giờ, giá BTC giảm còn 20,000 USDT. LTV thực tế tăng cao hơn mức LTV Thanh lý, khoản vay bị thanh lý:

LTV thực tế = (Giá trị vay + lãi suất 3 giờ)/ Giá trị tài sản thế chấp được cập nhật theo tỷ giá mới x 100% = (1,000 + 3 x 1,000 x 0.0003%) / (0.053 x 20,000) x 100% = 94%

Khoản vay bị thanh lý, giả sử khi đó số dư trong ví Spot của người dùng vẫn còn đủ khả dụng 1,000 USDT vay ra, số dư của người dùng sẽ thay đổi như sau:

 • 1,000 USDT vay ra sẽ bị trừ trong ví Spot
 • 2% giá trị khoản vay ra là 20 USDT sẽ được trừ tương ứng vào số BTC đã thế chấp, là 20 / 20,000 = 0.001 BTC
 • Người dùng sẽ nhận lại 0.053 - 0.001 = 0.052 BTC vào ví Spot


Hướng dẫn sử dụng Nami Lending trên ứng dụng Nami Exchange

1.Truy cập Nami Lending và tạo khoản vay

 • Từ giao diện Trang chủ, tìm kiếm sản phẩm Vay crypto, bấm Vay ngay

 • Lựa chọn tài sản muốn vay ra và tài sản thế chấp, nhập số lượng tương ứng, lựa chọn Thời hạn vay là 07 ngày hoặc 30 ngày, kiểm tra các thông tin quan trọng về các mức LTV, tỷ lệ lãi vay, xác nhận Điều khoản sử dụng dịch vụ và bấm Vay ngay
 • Kiểm tra các thông tin về khoản vay và bấm Xác nhận

2.Thêm hoặc bớt tài sản thế chấp

 • Tại giao diện Khoản vay đang mở, bấm Điều chỉnh thế chấp
 • Lựa chọn Tăng thế chấp hoặc Giảm thế chấp, nhập số lượng tài sản và bấm nút Tăng hoặc Giảm thế chấp tương ứng
 • Kiểm tra các thông tin và bấm Xác nhận

3.Trả một phần hoặc trả toàn bộ (tất toán) khoản vay

 • Tại giao diện Khoản vay đang mở, chọn Trả
 • Nhập Số lượng trả khoản vay với Tài sản vay ra bằng cách nhập giá trị tuyệt đối hoặc kéo theo tỷ lệ phần trăm
 • Bấm Trả, kiểm tra các thông tin dự kiến về khoản vay sau khi trả và bấm Xác nhận

4.Kiểm tra khoản vay đã hoàn tất và lịch sử vay

Tại giao diện Vay Crypto, bấm vào Lịch sử khoản vay, kiểm tra các thông tin về các khoản vay đã hoàn tất, cùng các trạng thái tương ứng

 • Vay: các khoản vay đã hoàn tất, với 2 trạng thái là Đã hoàn trả hoặc Thanh lý
 • Trả khoản vay: các giao dịch chi trả khoản vay một phần hoặc toàn bộ
 • Điều chỉnh thế chấp: các giao dịch tăng hoặc giảm thế chấp
 • Thanh lý: các giao dịch thanh lý khoản vay

Người dùng cũng có thể lựa chọn tìm kiếm theo bộ lọc về Thời gian, Trạng thái, Tài sản vay / thế chấp bằng cách bấm vào biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải của giao diện Lịch sử khoản vayHướng dẫn sử dụng Nami Lending trên website Nami Exchange

1.Truy cập Nami Lending và tạo khoản vay

 • Từ giao diện Trang chủ, tìm kiếm sản phẩm Vay crypto trong mục Tài chính, lựa chọn tài sản cho vay và bấm Vay ngay

 • Lựa chọn tài sản muốn vay ra và tài sản thế chấp, nhập số lượng tương ứng, lựa chọn Thời hạn vay là 07 ngày hoặc 30 ngày, kiểm tra các thông tin quan trọng về các mức LTV, tỷ lệ lãi vay, xác nhận Điều khoản sử dụng dịch vụ và bấm Vay ngay

2.Thêm hoặc bớt tài sản thế chấp

 • Tại giao diện Khoản vay đang mở, bấm Điều chỉnh thế chấp
 • Lựa chọn Tăng thế chấp hoặc Giảm thế chấp, nhập số lượng tài sản và bấm nút Tăng hoặc Giảm thế chấp tương ứng
 • Kiểm tra các thông tin và bấm Xác nhận

3.Trả một phần hoặc trả toàn bộ (tất toán) khoản vay

 • Tại giao diện Khoản vay đang mở, chọn Trả
 • Nhập Số lượng trả khoản vay với Tài sản vay ra bằng cách nhập giá trị tuyệt đối hoặc kéo theo tỷ lệ phần trăm
 • Bấm Trả, kiểm tra các thông tin dự kiến về khoản vay sau khi trả và bấm Xác nhận

4.Kiểm tra khoản vay đã hoàn tất và lịch sử vay

Tại giao diện Vay Crypto, bấm vào Lịch sử khoản vay, kiểm tra các thông tin về các khoản vay đã hoàn tất, cùng các trạng thái tương ứng:

 • Vay: các khoản vay đã hoàn tất
 • Trả khoản vay: các giao dịch chi trả khoản vay một phần hoặc toàn bộ
 • Điều chỉnh thế chấp: các giao dịch tăng hoặc giảm thế chấp
 • Thanh lý: các giao dịch thanh lý khoản vay

Người dùng cũng có thể lựa chọn tìm kiếm theo bộ lọc về Thời gian, Trạng thái, Tài sản vay / thế chấp


Lưu ý:

 • Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải phiên bản mới nhất trên giao diện sản phẩm
 • Từ 00:00 ngày 11.01.2024 (giờ Việt Nam), tất cả các khoản tài sản số rút khỏi các gói Nami Earn và các khoản vay Nami Lending sẽ chỉ được tính Thưởng lãi ngày (Daily Staking) sau 24 giờ kể từ thời điểm rút hoặc vay ra

Thông tin thêm


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: