Hướng dẫn giao dịch Futures trên website Nami Exchange
21/01/2022

Giao dịch Futures là một trong những sản phẩm tiêu biểu của sàn giao dịch Nami Exchange được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng, với giao diện thân thiện, tính năng hoàn thiện, độ ổn định cao. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết giao dịch Futures trên website Nami Exchange.

Để sử dụng sản phẩm giao dịch Nami Futures trên website, người dùng cần truy cập vào đường dẫn Nami.Exchange, chọn vào khung Sản Phẩm -> chọn FuturesI. MỞ VỊ THẾ

Bước 1: Chọn cặp giao dịch.

Bước 2: Chọn đòn bẩy. Hiện tại Nami hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125

Bước 3: Chọn loại lệnh. Nami Futures áp dụng ba loại lệnh cơ bản: Thị trường, Giới hạn, Stop Market.

Lưu ý: Trong ví dụ này, Nami sẽ hướng dẫn đặt lệnh với loại lệnh Thị trường. Tham khảo thêm về các loại lệnh giao dịch Nami Futures tại đây

Bước 4: Lựa chọn Đòn bẩy, nhập khối lượng giao dịch, tùy chọn nhập điểm Cắt lỗ (SL) và điểm Chối lời (TP). Có hai cách để nhập khối lượng giao dịch:

  • Cách 1: Nhập khối lượng cụ thể cần giao dịch
  • Cách 2: Lựa chọn khối lượng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số dư VNDC hoặc USDT khả dụng trong ví Futures tại thanh công cụ.

Bước 5: Chọn nút “Mua” hoặc “Bán” tuỳ theo nhu cầu để hoàn tất thao tác đặt lệnh.

Tips: Bấm vào biểu tượng cuốn sổ bên dưới cặp giao dịch (ví dụ BTC/VNDC) sẽ hiển thị thông tin chi tiết về quy định giao dịch của từng cặpII. ĐIỀU CHỈNH VỊ THẾ

Tại khung “Vị thế”, người dùng có thể thực hiện thao tác điều chỉnh điểm Chốt lời - Cắt lỗ (SL-TP) hoặc điều chỉnh khối lượng và ký quỹ của mỗi vị thế đang được kích hoạt bằng cách chọn vào biểu tượng “Chỉnh sửa” kế bên các chỉ số tương ứng.


1.Điều chỉnh SL-TP2. Tăng Khối lượng và Thêm ký quỹ

Tại mục Khối lượng/Ký quỹ, chọn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên để điều chỉnh


Tăng khối lượng:

  1. Nhập khối lượng tăng thêm bằng cách nhập giá trị khối lượng hoặc nhập theo tỉ lệ % mong muốn
  2. Phần “Tùy chỉnh nâng cao” có chức năng điều chỉnh “Loại lệnh”, “Đòn bẩy”“Giá vào lệnh”.
  3. Chọn vào “Xác nhận” để hoàn tất việc điều chỉnh.

Thêm ký quỹ:

  1. Chọn “Thêm ký quỹ” (tính năng Rút ký quỹ hiện tại chưa khả dụng)
  2. Nhập số ký quỹ tăng thêm bằng cách nhập giá trị ký quỹ hoặc nhập theo tỉ lệ % mong muốn
  3. Bấm xác nhận để hoàn tất việc điều chỉnh

Tips:

  • Tăng khối lượng là hành động tạo thêm lệnh mới nhập vào vị thế đang kích hoạt, việc này có thể làm thay đổi các thông số vị thế về khối lượng, ký quỹ, đòn bẩy, giá mở, giá thanh lý
  • Thêm ký quỹ là hành động tăng thêm vốn ký quỹ cho vị thế, việc này không làm thay đổi thông số vị thế về khối lượng và giá mở

III. ĐÓNG VỊ THẾ

1.Đóng toàn bộ khối lượng vị thế

Người dùng có thể đóng toàn bộ khối lượng với từng vị thế hoặc tất cả vị thế  bằng cách bấm nút "Đóng" hoặc "Đóng tất cả":


2.Đóng một phần khối lượng vị thế

Người dùng có thể đóng một phần khối lượng của vị thế bằng cách gạt nút "Đóng một phần lệnh" sau khi bấm "Đóng" cho từng vị thế


Người dùng có thể điều chỉnh khối lượng vị thế cần đóng theo giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ % mong muốn và bấm “Xác nhận” để hoàn tất.


Người dùng có thể lựa chọn loại lệnh và giá kích hoạt để Đóng một phần vị thế, gồm lệnh Thị trường, lệnh Giới hạn lệnh Stop Market khi bấm "Tùy chỉnh nâng cao". Sau khi cài đặt thành công, bấm “Xác nhận” để hoàn tất.IV. KIỂM TRA LỊCH SỬ VỊ THẾ

Người dùng có thể kiểm tra chi tiết các điều chỉnh cũng như các thông số của vị thế bằng cách bấm vào từng vị thế đang kích hoạt tại màn Vị thế, hoặc bấm vào từng vị thế đã đóng trong Lịch sử lệnh