Cập nhật cơ chế hoa hồng Nami Insurance trên Nami Exchange
19/10/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nami Insurance là một dự án đặc biệt có được lợi ích đồng hành cùng lợi nhuận của người dùng. Do đó, để khuyến khích hệ thống đối tác và người dùng có những hợp đồng được chi trả thành công và gia tăng lợi ích từ sản phẩm, Nami xin thông báo cập nhật cơ chế hoa hồng với Nami Insurance trên Nami Exchange từ 00:00 ngày 20.10.2023 (giờ Việt Nam).


Cập nhật Cơ chế hoa hồng

Người dùng và đối tác phát triển cộng đồng sẽ nhận được hoa hồng dựa theo trạng thái kết thúc của hợp đồng bảo hiểm (gọi tắt là HĐBH) với cơ chế được cập nhật như sau:

 • Với các HĐBH được chi trả, hoa hồng sẽ được tính trên tổng chi trả Q-Claim, thay vì trên Ký quỹ
 • Với các HĐBH bị thanh lý, hoa hồng sẽ không được chi trả
 • Cách tính hoa hồng dựa trên ký quỹ với các HĐBH có trạng thái Hoàn ký quỹ và Dừng trước hạn không đổi
 • Tỷ lệ hoa hồng chi trả cho các HĐBH có trạng thái Được chi trả, Hoàn ký quỹ và Dừng trước hạn cũng như các cơ chế khác là không đổi

Đồng thời, để hỗ trợ người dùng và đối tác trong thời gian đầu sử dụng sản phẩm Nami Insurance trên Nami Exchange, dự án sẽ dành khoản ngân sách 50,000 USDT từ Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng để chi trả hoa hồng cho các HĐBH có trạng thái Thanh lý, với cơ chế như sau:

 • Thời gian áp dụng: Từ 00:00 ngày 20.10.2023 đến 00:00 ngày 01.01.2024 hoặc khi khoản ngân sách được chi trả hết.
 • Tỷ lệ hoa hồng hỗ trợ cho các HĐBH bị thanh lý:

Hoa hồng trực tiếp = 1 % x Ký quỹ

Hoa hồng gián tiếp = 0.3 % x Ký quỹ


Lưu ý:


Bảng tóm tắt Cơ chế hoa hồng theo từng trạng thái HĐBH

Trạng thái hợp đồng bảo hiểm

Cơ chế hoa hồng cũ

Cơ chế hoa hồng mới

Được chi trả

Tỷ lệ hoa hồng  x Ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Q-Claim 

Hoàn ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Dừng hợp đồng trước hạn

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Thanh lý

Tỷ lệ hoa hồng x Ký quỹ

Không áp dụng


Ví dụ

Đối tác A giới thiệu trực tiếp thành công người dùng B có các hợp đồng kết thúc như sau:

 • HĐBH 1 Được chi trả: Ký quỹ 1,000 USDT, Q-Claim 2,000 USDT
 • HĐBH 2 Hoàn ký quỹ: Ký quỹ 500 USDT
 • HĐBH 3 Dừng trước hạn: Ký quỹ 500 USDT
 • HĐBH 4 Bị thanh lý: Ký quỹ 500 USDT

Hoa hồng dành cho Đối tác A (với tỷ lệ 2%) thay đổi như sau:

 • Mức hoa hồng cũ: (1,000 + 500 + 500 + 500) x 2% = 50 USDT
 • Mứa hoa hồng mới: (2,000 + 500 + 500) x 2% = 60 USDT

Đồng thời, trong thời gian được hỗ trợ từ Quỹ phát triển cộng đồng, Đối tác A cũng sẽ nhận thêm phần HH cho HĐ bị thanh lý ở mức: 500 x 1% = 5 USDT.

Trân trọng,


Thông tin thêm:


Nami có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã ký quỹ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn ký quỹ bảo hiểm. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.

Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam:

Về Nami Insurance

Nami Insurance là một giao thức bảo hiểm phi tập trung áp dụng công nghệ Blockchain để cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản khi thị trường biến động trái với dự đoán.