Hướng dẫn giao dịch NAO Futures trên ứng dụng Nami Exchange
14/05/2023

Giao dịch NAO Futures là một trong những sản phẩm tiêu biểu của sàn giao dịch Nami Exchange được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng, với giao diện thân thiện, tính năng hoàn thiện, độ ổn định cao. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết giao dịch NAO Futures trên ứng dụng Nami Exchange.

Người dùng có thể truy cập vào sản phẩm NAO Futures bằng cách bấm vào hình ảnh NAO Futures tại trang chủ ứng dụng Nami Exchange:I. MỞ VỊ THẾ

Bước 1: Chọn mức đòn bẩy cho vị thế bằng cách bấm vào thông tin đòn bẩy, nhập đòn bẩy mong muốn hoặc dùng thanh kéo bên dưới

Tips: NAO Futures hỗ trợ đòn bẩy tối đa lên đến x125


Bước 2: Nhập khối lượng mở của vị thế bằng cách bấm vào thông tin Khối lượng, nhập số Khối lượng vị thế mong muốn hoặc kéo thanh kéo bên dưới để lựa chọn khối lượng theo tỷ lệ ký quỹ trên tổng số dư


Bước 3 (tùy chọn): Nhập mức giá Stop-Loss (Cắt lỗ) và Take-Profit (Chốt lời) bằng cách bấm vào thông tin SL-TP, nhập giá mong muốn hoặc kéo thanh kéo theo tỷ lệ lợi nhuận dự kiến so với ký quỹ.

Lưu ý quan trọng:

  • Người dùng có thể tích vào ô "Gợi ý SL-TP" để hệ thống gợi ý mức SL và TP phù hợp, dao động trong ngưỡng Tỷ lệ lợi nhuận (+/-) 50%-60% ký quỹ của vị thế. Mức gợi ý SL sẽ khả dụng với vị thế có đòn bẩy từ x11, mức gợi ý TP sẽ khả dụng với vị thế có đòn bẩy từ x21 trở lên.
  • Nami khuyến nghị người dùng luôn cài đặt SL cho tất cả các vị thế giao dịch để tránh việc vị thế bị thanh lý
  • Tại Nami Futures và NAO Futures, tất cả các lệnh đã cài đặt SL hoặc TP đều sẽ được đóng đủ khối lượng ở mức giá đã chọn.

Bước 4: Bấm “Mua” hoặc “Bán” tùy theo nhu cầu để gửi yêu cầu mở lệnh.


Tips: Trong trường hợp người dùng cần chuyển đổi nhanh tài sản từ ví Spot sang ví NAO Futures, bấm vào dấu “+” ở thông tin vốn Khả Dụng để màn hình đưa về trang Chuyển đổi tài sản giữa các ví.II. ĐIỀU CHỈNH VỊ THẾ

Với NAO Futures, người dùng có thể tùy ý chỉnh sửa các thông số của vị thế đã kích hoạt, bao gồm Chỉnh sửa SL-TP, Thêm khối lượng hoặc Thêm ký quỹ


1.Điều chỉnh SL-TP

Chọn "Sửa SL-TP" để tiến hành điều chỉnh các mức giá SL-TP mới cho vị thế, sau đó bấm "Xác nhận"


2. Tăng khối lượng

Chọn “Tăng khối lượng” để mở giao diện Tăng khối lượng cho vị thế.
Tại giao diện Tăng khối lượng, nhập số khối lượng muốn tăng thêm cho vị thế hoặc kéo thanh kéo bên dưới theo tỷ lệ ký quỹ tăng thêm so với ký quỹ vị thế hiện tại.

Người dùng cũng có thể đặt lệnh chờ tăng khối lượng ở mức giá mong muốn bằng cách bấm vào Tùy chỉnh nâng cao.

Lưu ý: Tăng khối lượng là hành động tạo thêm lệnh mới nhập vào vị thế đang kích hoạt, việc này có thể làm thay đổi các thông số vị thế về đòn bẩy, giá mở, giá thanh lý...


3. Thêm ký quỹ

Chọn “Thêm ký quỹ” để mở giao diện Thêm ký quỹ cho vị thế. Tại giao diện Thêm ký quỹ, nhập số ký quỹ muốn tăng thêm cho vị thế và bấm "Xác nhận"

Lưu ý: Thêm ký quỹ KHÔNG tạo thêm lệnh mới nhập vào vị thế đang kích hoạt, và chỉ làm thay đổi giá thanh lý, KHÔNG làm thay đổi các thông số khác của vị thế về khối lượng, đòn bẩy, giá mở...III. ĐÓNG VỊ THẾ

Tại NAO Futures, có 2 hình thức đóng vị thế như sau:

1.Đóng tự động

Vị thế sẽ tự động đóng trong các trường hợp sau:

  • Giá tài sản chạm mốc giá SL hoặc TP
  • Giá tài sản chạm hoặc vượt mốc giá thanh lý, khi lợi nhuận âm của vị thế vượt quá số dư ký quỹ

2.Đóng thủ công

Người dùng có thể lựa chọn chủ động đóng toàn bộ hoặc đóng một phần vị thế đang kích hoạt


Đóng toàn bộ vị thế: Bấm "Đóng" để gửi yêu cầu đóng toàn bộ vị thế ở mức giá thị trường.


Đóng một phần vị thế: Gạt nút "Đóng một phần lệnh" để lựa chọn đóng một phần vị thế, người dùng cũng có thể lựa chọn đặt lệnh chờ đóng một phần vị thế bằng cách bấm “Tùy chỉnh nâng cao”, sau đó nhập khối lượng muốn đóng và giá mong muốn đóng, sau đó bấm "Xác nhận"IV. KIỂM TRA LỊCH SỬ VỊ THẾ

Người dùng có thể kiểm tra chi tiết các điều chỉnh cũng như các thay đổi thông số của vị thế bằng cách bấm vào từng vị thế đang kích hoạt tại màn Vị thế, hoặc bấm vào từng vị thế đã đóng trong Lịch sử lệnh


Thông tin thêm:

Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: