Copy Trade: Hướng dẫn dành cho Chuyên gia giao dịch
02/04/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm cung cấp thêm công cụ gia tăng thu nhập cho những nhà giao dịch hiệu quả, Nami Exchange chính thức ra mắt sản phẩm Giao dịch sao chép (Copy Trade) từ 15:00 ngày 03.04.2024 (giờ Việt Nam).

Copy Trade là một chiến lược giao dịch trong đó một nhà giao dịch tiến hành sao chép các giao dịch được thực hiện bởi một nhà giao dịch khác (thường gọi là pro trader / master / expert) trên thị trường. Mục tiêu của Copy trade là để nhà giao dịch đó có cùng vị thế với Chuyên gia mà họ đang sao chép và hưởng lợi nhuận giao dịch mà không cần chủ động thao tác lệnh. Chuyên gia giao dịch cũng sẽ nhận lại một phần lợi nhuận được chia sẻ từ người sao chép của mình.

Khi ra mắt, Giao dịch sao chép trên Nami Exchange sẽ hỗ trợ cho các cặp giao dịch Futures của các tài sản: BTC, ETH, BCH, XRP, EOS, LTC, ETC, LINK, ADA, BNB với thông số mỗi vị thế tuân theo Quy định giao dịch chung cho từng cặp giao dịch. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian.

Bài viết sau sẽ cung cấp các thông tin hữu ích và hướng dẫn chi tiết sử dụng sản phẩm Copy Trade cho Chuyên gia giao dịch.


Thông tin cơ bản

1. Quy định dành cho Chuyên gia giao dịch

 • Một Chuyên gia giao dịch không thể sao chép lệnh của một Chuyên gia giao dịch khác.
 • Trong trường hợp tài khoản đang sao chép các Chuyên gia giao dịch khác, và sau đó tài khoản đăng ký và được chấp thuận trở thành Chuyên gia giao dịch mới, hệ thống sẽ tự động huỷ sao chép tất cả các Chuyên gia khác và các lệnh sao chép hiện tại sẽ được tự động đóng.
 • Chuyên gia giao dịch không được phép sử dụng nhiều tài khoản để chia sẻ giao dịch.
 • Tùy quy định vào từng thời điểm, Chuyên gia giao dịch có thể không được phép hiển thị các tài khoản xã hội của mình trong hồ sơ cá nhân, hình đại diện và những nơi khác trên Nami Exchange.
 • Từ 00:00 ngày 18.04.2024 (giờ Việt Nam), hệ thống sẽ tự động hủy trạng thái Chuyên gia với những Chuyên gia không còn lệnh sao chép đang mở (gồm lệnh đã kích hoạt và lệnh chờ khớp) và không phát sinh giao dịch mở sao chép nào trong vòng 30 ngày, từ thời điểm được xét duyệt trở thành Chuyên gia, hoặc từ giao dịch mở sao chép cuối cùng.

2. Lợi nhuận chia sẻ

Chuyên gia giao dịch sẽ nhận lại một phần lợi nhuận lũy kế hàng tuần từ tất cả những người sao chép với các quy định cơ bản như sau

Thời gian nhận lợi nhuận chia sẻ: 00:00 thứ 2 hàng tuần (giờ Việt Nam)

Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận: 10% (*) lợi nhuận thực tế (**) của Người sao chép sẽ được chia sẻ cho Chuyên gia và các đối tác cùng hệ thống với tỷ lệ cụ thể như sau:

 • 5% dành cho Chuyên gia giao dịch
 • 2% dành cho đối tác tuyến trên trực tiếp của Chuyên gia giao dịch
 • 1% cho mỗi cấp đối tác tuyến trên gián tiếp (tối đa 3 cấp)

(*) Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận có thể thay đổi theo thời gian với các nâng cấp về sản phẩm, Nami sẽ có thông báo chính thức nếu có các thay đổi liên quan đến tỷ lệ này. Trường hợp Chuyên gia không có đầy đủ các cấp hệ thống giới thiệu, lợi nhuận chia sẻ còn lại sau khi phân bổ cho chuyên gia và hệ thống giới thiệu sẽ được coi là doanh thu của nền tảng

(**) Lợi nhuận thực tế là lợi nhuận giao dịch đã bao gồm phí giao dịch từ tài sản cơ sở hoặc được quy đổi từ phí tính bằng các tài sản khác

Ví dụ:

Giả sử tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của Chuyên gia là 10%, các lệnh sao chép từ một người dùng trong tuần có Lợi nhuận như sau:

 • Lệnh sao chép số 1 có Lợi nhuận là 5,000,000 VNST, Lợi nhuận lũy kế là 5,000,000 VNST, phần Lợi nhuận tạm khóa từ người sao chép là 500,000 VNST
 • Lệnh sao chép số 2 có Lợi nhuận là 10,000,000 VNST, Lợi nhuận lũy kế là 15,000,000 VNST, phần Lợi nhuận tạm khóa từ người sao chép là 1,500,000 VNST
 • Lệnh sao chép số 3 có Lợi nhuận là - 3,000,000 VNST, Lợi nhuận lũy kế là 12,000,000 VNST, phần Lợi nhuận tạm khóa từ người sao chép là 1,200,000 VNST

Vào thời điểm kết toán vào 00:00 ngày thứ hai tuần tiếp theo (giờ Việt Nam), hệ thống sẽ chuyển 600,000 VNST cho Chuyên gia và phân phối 600,000 VNST cho hệ thống đối tác cộng đồng của Chuyên gia (nếu có).


3. Công thức tính Tỷ suất lợi tức (ROI)

ROI là chỉ số thể hiện độ biến động số dư giao dịch của mỗi Chuyên gia, đây được coi là một trong những chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả giao dịch của các Chuyên gia Giao dịch sao chép.

Trong phạm vi sản phẩm Giao dịch sao chép trên Nami, ROI được tính như sau:

ROI = (Giá trị tài sản ròng hiện tại - Giá trị tài sản ròng ban đầu) x 100 %

Trong đó,

Giá trị tài sản ròng hiện tại = (Số dư hiện tại + Tổng Rút) / (Số dư hôm qua + Tổng Nạp) * Giá trị tài sản ròng hôm qua


Ví dụ về ROI của một Chuyên gia:

Ngày 1Ngày 2Ngày 3Ngày 4Ngày 5
Số dư hiện tại (VNST)10,000,0008,000,00013,000,00012,500,00016,500,000
Số dư hôm qua (VNST)010,000,0008,000,00013,000,00012,500,000
Lợi nhuận đã ghi nhận (VNST)0-2,000,0003,000,0001,000,0005,000,000
Tổng Nạp (VNST)002,000,00000
Tổng Rút (VNST)0001,500,0001,000,000
Giá trị tài sản ròng1.00000.80001.04001.12001.5680
ROI so với Ngày 10.00%-20.00%4.00%12.00%56.80%

Hướng dẫn chi tiết

1. Đăng ký và hủy đăng ký trở thành Chuyên gia giao dịch

Đăng ký

Bước 1: Truy cập giao diện “Copy Trade”

Bước 2: Chọn đăng ký trở thành Chuyên gia giao dịch

Bước 3: Đồng ý các chính sách và điều kiện

 • Kiểm tra các điều kiện
 • Đọc và đồng ý với các chính sách và điều khoản thỏa thuận dành cho Chuyên gia giao dịch
 • Bấm “Đăng ký"

Hệ thống sẽ xét duyệt với từng tài khoản và sẽ có thông báo qua ứng dụng di động và email về kết quả xét duyệt Chuyên gia Giao dịch sao chép
Hủy trạng thái Chuyên gia giao dịch

 • Truy cập giao diện Quản lý sao chép, mục Cài đặt sao chép
 • Bấm "Hủy trạng thái chuyên gia"

Lưu ý: Sau khi Hủy trạng thái Chuyên gia, người dùng sẽ không để đăng ký trở lại thành Chuyên gia Giao dịch sao chép trong vòng 30 ngày
2. Cài đặt giao dịch Copy Trade

Bước 1: Truy cập vào “Quản lý giao dịch sao chép" từ mục Tài khoản hoặc từ giao diện Copy Trade

Bước 2: Chọn “Cài đặt sao chép"

Bước 3: Kiểm soát bật/tắt Giao dịch Copy Trade đối với từng tài sản cơ sở và sản phẩm Futures

Lưu ý: Sau khi bật tính năng Copy Trade cho sản phẩm và tài sản cơ sở tương ứng thì tất cả vị thế được mở từ thời điểm bật tính năng sẽ đều được sao chép

Bước 4: Lưu cài đặt3. Quản lý thông tin tổng quan Copy Trade

Bước 1: Từ giao diện Quản lý giao dịch sao chép, chọn mục “Thông tin"

Bước 2: Xem thông tin và lọc theo nhu cầu với các số liệu chính sau:

 • Số người sao chép hiện tại (+/- trong vòng 24h). Ví dụ: 2000 +142 (24h)
 • Tổng lợi nhuận chia sẻ
 • Hoa hồng dự kiến kỳ này
 • Biểu đồ người sao chép: Có thể lọc theo 7/30/90 ngày
 • Biểu đồ lợi nhuận chia sẻ: Có thể lọc theo 7/30/90 ngày


4. Quản lý danh sách người sao chép

Bước 1: Từ giao diện Quản lý giao dịch sao chép, chọn mục “Người sao chép"

Bước 2: Xem và lọc danh sách người sao chép theo họ tên, NamiID và Tổng thu nhập

Chuyên gia cũng có thể lọc danh sách người sao chép theo nhu cầu bằng cách bấm vào biểu tượng Lọc, sau đó nhập Nami ID hoặc chọn Thời gian sao chép và bấm "Tìm Kiếm"

Chuyên gia cũng có thể xem chi tiết thông tin một người sao chép bằng cách chọn một người sao chép cụ thể trong danh sách5. Thống kê Lợi nhuận chia sẻ

Bước 1: Từ giao diện Quản lý giao dịch sao chép, chọn mục “Lịch sử lợi nhuận chia sẻ"

Bước 2: Xem danh sách Lợi nhuận chia sẻ với thông tin về lợi nhuận được chia sẻ từ các người sao chép tương ứng

Chuyên gia cũng có thể tìm kiếm và lọc theo NamiID, thời gian phát sinh hoa hồng và loại tài sản cơ sở bằng cách bấm vào biểu tượng Lọc và nhập các thông tin như mong muốn hoặc xem các thông tin chi tiết bằng cách bấm vào một người sao chép cụ thể.Lưu ý: Mọi hình ảnh sử dụng trong bài viết chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải giao diện mới nhất của sản phẩm


Thông tin thêm:

Trân trọng,

Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với hơn 1000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: