Cập nhật thông tin giao dịch Futures với FTT
08/11/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nami Futures sẽ tiến hành cập nhật thông tin giao dịch với các cặp giao dịch VNDC và USDT của FTT trên Nami Futures và ONUS Futures từ 02:00 ngày 09.11.2022 (giờ Việt Nam).


Thông tin giao dịch

  • Đòn bẩy tối đa: x10
  • Khối lượng tối đa mỗi lệnh thị trường: 400,000,000 VNDC hoặc 20,000 USDT
  • Khối lượng tối đa mỗi lệnh giới hạn: 400,000,000 VNDC hoặc 20,000 USDT

Lưu ý: Dựa trên đánh giá rủi ro, Nami sẽ có thể điều chỉnh thông tin giao dịch, bao gồm bước giá, mức ký quỹ tối thiểu, đòn bẩy và khối lượng tối đa trên mỗi lệnh theo diễn biến thị trường.


Thông tin thêm:

Trân trọng,


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: