Tại sao tôi không nhận được email từ Nami Exchange?
22/02/2022

1. Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập tài khoản email

Đôi khi, tài khoản email của bạn bị đăng xuất ra khỏi thiết bị vì vậy không thể nhìn thấy thư điện tử của Nami gửi đến email của bạn. Vui lòng đăng nhập và làm mới.

2. Bạn đã kiểm tra mục thư rác trong email của mình chưa?

Nếu bạn nhận thấy rằng nhà cung cấp dịch vụ email của bạn đang đẩy các email Nami vào thư mục thư rác, bạn có thể đánh dấu chúng là “an toàn” bằng cách vào tin nhắn rác và chọn “báo không phải thư rác".

3. Ứng dụng email khách hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn có hoạt động bình thường không?

Bạn có thể kiểm tra cài đặt máy chủ email để xác nhận rằng không có bất kỳ xung đột bảo mật nào do tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút của bạn gây ra.

4. Hộp thư đến của bạn có đầy không?

Nếu hộp thư đến đã đạt đến giới hạn số lượng thư, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email. Bạn có thể xóa một số email cũ để giải phóng dung lượng và nhận được mail từ Nami nhé.