Xin chào, Khách
Hãy sử dụng app NamiExchange để có trải nghiệm tốt nhất
VI
Ví NamiTải App
Chuyển tài sản từ Ví Nami đến Ví ONUS
Rút
Khả dụng
0.0000
Số lượng rút
Max
0
0
100
Phí giao dịch
Bạn đã rút thành công
-0
Số dư còn lại0.0000
Thời gian giao dịch2024-05-23 09:42
Tài sản sẽ được chuyển về ví VNDC của bạn trong một thời gian ngắn.
Thông báo
Đăng nhập hoặc Đăng ký
Đăng nhập