Giới thiệu thông tin về NAMI token
20/01/2022

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

Thông tin cơ bản NAMI token

Total Supply: 50,125,360 NAMI

Holder

Staking Holders (39.4%)

Những nhà đầu tư nắm giữ trên 500,000 NAMI trong ví sàn giao dịch Nami.Exchange sẽ được hưởng cổ tức từ doanh thu hàng ngày. Tổng lượng NAMI trong pool nhận cổ tức vào ngày 26/01/2021 là 20.3 triệu NAMI chiếm 39.4% cung lưu thông.

Small Holders (32.5%)

Ngoài các nhà đầu tư lớn trên 500,000 NAMI, qua các đợt mở bán ICO và DIPO cũng như quá trình trao đổi NAMI trên các sàn giao dịch các nhà đầu tư nhỏ cũng chiếm tỉ lệ khá cao trong cung lưu thông với tổng cộng 16.7 triệu NAMI chiếm hơn 32.5% cung lưu thông.

Quỹ phát triển Ecosystem

Qua các chương trình Nami Buy Back, tổng số lượng NAMI đã mua lại của thị trường là 14,508,394 NAMI, Nami sẽ sử dụng lượng NAMI này làm quỹ phát triển các sản phẩm trong hệ sinh thái của Nami Corporation, cụ thể:

Quỹ Marketing (2.8%)

Nami Corporation trích ra 1.45 triệu NAMI chiếm 2.8% cung lưu thông sử dụng làm quỹ cho các hoạt động marketing các sản phẩm trong Nami Ecosystem, bao gồm các chương trình khuyến mãi, airdrop và phát triển cộng động sử dụng các sản phẩm của Nami Corporation

Quỹ thanh khoản (16.9%)

8.7 triệu NAMI sẽ được sử dụng để đảm bảo thanh khoản của NAMI, lượng token này cũng có thể được sử dụng cho các chương trình niêm yết NAMI lên các sàn giao dịch khác trong thời gian tới.

Quỹ bảo hiểm (8.4%)

4.35 triệu NAMI sẽ được sử dụng làm quỹ bảo hiểm cho hoạt động vận hành các sản phẩm yêu cầu an toàn vào bảo mật cao trong hệ sinh thái bao gồm Nami.Exchange và Nami.Trade cũng như các sản phẩm dịch vụ tài chính trong tương lai.


Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: