Nami niêm yết Nervos Network (CKB), Dusk Network (DUSK), Yearn.Finance (YFI)
03/04/2021

 

Nhằm mở  rộng danh mục đầu tư cho các nhà giao dịch, Nami Corporation xin thông báo sàn giao dịch Nami Exchange sẽ chính thức niêm yết các token mới là CKB, DUSK, YFI với các cặp giao dịch CKB/USDT, DUSK/USDT, YFI/USDT. Quý khách hàng đã có thể bắt đầu giao dịch các token trên kể từ 14:00 (UTC+7) ngày 04/04/2021.

 

Về Nervos Network (CKB)

 

Nervos Network (CKB) là gì?

 

Nervos Network là một tập hợp các giao thức và hệ sinh thái blockchain công khai nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất mà các blockchain như Bitcoin và Ethereum phải đối mặt hiện nay.

CKB Token là gì?

 

CKB là Utility Token bên trong mạng lưới Blockchain của Nervos. CKB là viết tắt của “Common Knowledge Byte” hay “CK Byte”.

Thông tin cơ bản về CKB Token

 • Ticker: CKB
 • Blockchain: Nervos Blockchain
 • Token Type: Utility Token
 • Token Standard: Updating
 • Smart Contract: Updating
 • Decimal: Updating
 • Total Supply: 33,600,000,000 CKB
 • Circulating Supply: 0 CKB

 

Về Dusk Network (DUSK)

Dusk Network (DUSK) là gì?

 

Dusk Network là một blockchain riêng tư cho các ứng dụng tài chính, với mục tiêu xây dựng một cơ sở hạ tầng phi tập trung chú trọng vào tính bảo mật. Dusk Network là giao thức một lớp (layer one protocol) hỗ trợ tiêu chuẩn Confidential Security Contract (XSC) và hỗ trợ các hợp đồng thông minh bí mật.

DUSK Token là gì?

 

Dusk Network là token được phát hành trên mạng lưới blockchain của Binance Chain. Dusk Network không thể đào được và có vốn hóa thị trường xếp hạng thứ 334 trên thị trường tiền ảo.

Thông tin cơ bản về DUSK Token

 

 • Token Type: ERC-20 và BEP20
 • Blockchain: Ethereum
 • Smart Contract: 0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551
 • Circulating Supply: 368,103,806 DUSK
 • Total Supply: 500,000,000 DUSK

 

Về Yearn.Finance(YFI)

Yearn.Finance (YFI) là gì?

 

Yearn.Finance (YFI) là một bộ sản phẩm trong Tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp tính năng tổng hợp cho vay (lending/borrowing), tạo lợi nhuận (yield) và bảo hiểm (Cover) trên chuỗi khối Ethereum.  Giao thức được duy trì bởi các nhà phát triển độc lập khác nhau và được quản lý bởi các chủ sở hữu YFI.

YFI Token là gì?

 

YFI là một Native Token được sử dụng để quản lý các giao thức trong hệ sinh thái Yearn Finance.

Thông tin cơ bản về YFI

 

 • Ticker: YFI
 • Blockchain: Ethereum
 • Token type: Native Token
 • Token Standard: ERC-20
 • Total supply: 30.000 YFI
 • Circulating Supply:  29.962 YFI

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

 

Hoặc website:  https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: