Nami Exchange ra mắt Chương trình đối tác Nạp Rút
07/04/2023

Thân gửi cộng đồng,

Nhằm gia tăng sự thuận tiện của người dùng trong các giao dịch với tài sản số và gia tăng quyền lợi cho những đối tác phát triển cộng đồng, Nami Exchange xin thông báo chính thức ra mắt Chương trình Đối tác Nạp Rút từ 15:00 ngày 07.04.2023 (giờ Việt Nam).

Lưu ý quan trọng

 • Chương trình Đối tác Nạp Rút chỉ áp dụng với đối tác Việt Nam
 • Từ 18:00 ngày 29.03.2024 (giờ Việt Nam), Nami Exchange không áp dụng giới hạn khối lượng giao dịch hàng ngày với hệ thống Đối tác Nạp Rút
 • Từ 00:00 ngày 08.04.2023 (giờ Việt Nam), Đối tác Nạp Rút cần hoàn tất thành công ít nhất 01 lệnh nạp rút trong vòng 07 ngày để duy trì trạng thái đối tác

1. Điều kiện để trở thành đối tác Nạp Rút

 • Tất cả các Đối tác Phát triển Cộng đồng đều có thể đăng ký để trở thành đối tác Nạp Rút
 • Khi hết kỳ xét hạng đối tác phát triển cộng đồng, người dùng không đủ điều kiện giữ hạng Đối tác chính thức sẽ không thể tiếp tục vai trò Đối tác Nạp Rút của kỳ kế tiếp
 • Đối tác cần lưu trữ một lượng VNDC hoặc USDT nhất định tại ví Exchange trên Nami Exchange để có thể nhận các lệnh Nạp (Mua Crypto) từ người dùng, số dư VNDC và USDT tương ứng với giá trị lệnh Nạp sẽ được tạm khóa trong thời gian xử lý giao dịch Nạp và sẽ được tự động chuyển về ví người dùng khi giao dịch Nạp hoàn tất.

2. Cách đăng ký trở thành Đối tác Nạp Rút của Nami Exchange

 • Với người dùng mới: Người dùng cần đạt đủ điều kiện và đăng ký để trở thành Đối tác phát triển cộng đồng, khi đó người dùng sẽ có lựa chọn đăng ký đồng thời trở thành Đối tác Nạp Rút
 • Với đối tác phát triển cộng đồng từ cấp Đối tác chính thức trở lên: Đối tác có thể đăng ký trở thành Đối tác Nạp Rút trong giao diện Giới thiệu trên ứng dụng và website Nami Exchange

Người dùng có thể đăng ký Đối tác Nạp Rút, ngay sau khi được xét duyệt là đối tác cộng đồng từ cấp chính thức ở lên tại giao điện Giới thiệu trên ứng dụng và website Nami Exchange:3.Quyền lợi của Đối tác Nạp Rút

 • Đối tác Nạp Rút sẽ nhận được một khoản hoa hồng được trích từ phí giao dịch cho giao dịch gần nhất với thời điểm hoàn tất giao dịch Nạp Rút
 • Hoa hồng sẽ được tổng hợp và chi trả 1 tiếng 1 lần vào ví Hoa hồng, đối tác có thể theo dõi chi tiết hoa hồng cho từng lệnh Nạp Rút trong giao diện Đối tác Nạp Rút, mục Lịch sử hoa hồng
 • Công thức tính hoa hồng:

Hoa hồng Nạp Rút =  Giá trị lệnh Nạp Rút / Tổng số dư trước khi đặt lệnh Nạp Rút * 5% * Phí giao dịch phát sinh gần nhất

 • Nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tác Nạp Rút, Nami áp dụng mức hoa hồng nạp rút tối thiểu từ 15:00 ngày 24.04.2023 (giờ Việt Nam). Theo đó, với các lệnh phát sinh phí giao dịch gần nhất có khối lượng từ 2,000,000 VNDC hoặc 100 USDT, mức hoa hồng đối tác Nạp Rút nhận được sẽ từ 1,000 VNDC, 0.05 USDT, 4 NAMI hoặc 1 NAO tùy loại tài sản người dùng sử dụng để tính phí

Lưu ý:

 • Tổng số dư trước khi đặt lệnh Nạp Rút: Tổng số dư của người dùng trước khi hoàn tất giao dịch Nạp Rút với đối tác, bao gồm số dư khả dụng, các khoản ký quỹ với giao dịch Futures dạng lệnh giới hạn và các khoản số dư khóa từ lệnh giới hạn giao ngay (spot limit) đang chờ khớp
 • Phí giao dịch phát sinh gần nhất: Phí giao dịch phát sinh từ các giao dịch Giao ngay, Quy đổi, các lệnh mở hoặc đóng vị thế Futures đã hoàn tất ở thời điểm gần nhất với giao dịch Nạp Rút
 • Đơn vị chi trả Hoa hồng phụ thuộc đơn vị tính phí giao dịch (NAMI, USDT, VNDC hoặc NAO)
 • Đối tác sẽ nhận được tối đa 5% trên phí giao dịch phát sinh gần nhất cho các trường hợp:

-Giá trị lệnh Nạp Rút lớn hơn hoặc bằng Tổng số dư trước khi đặt lệnh Nạp Rút

-Tổng số dư trước khi đặt lệnh Nạp Rút = 0

 • Lệnh Nạp hoặc Rút sẽ không phát sinh hoa hồng cho đối tác nếu người dùng tiến hành những lệnh Nạp và Rút với đối tác khác ngay sau đó mà chưa giao dịch
 • Hệ thống hoa hồng nạp rút hoạt động độc lập với hệ thống hoa hồng đối tác phát triển cộng đồng và không phát sinh hoa hồng gián tiếp
 • Giá trị tối thiểu cho lệnh Nạp Rút: 100,000 VNDC hoặc tương đương
 • Giá trị tối đa cho lệnh Nạp Rút: 500,000,000 VNDC hoặc tương đương
 • Hoa hồng nạp rút sẽ cần đạt hoặc vượt các mốc tối thiểu sau để được chi trả: 1 VNDC, 0.0001 USDT, 0.0001 NAMI hoặc 0.0001 NAO

Ví dụ:

Hoa hồng Nạp

Người dùng có số dư trước khi đặt lệnh Nạp là 0 VNDC, đối tác hỗ trợ người dùng hoàn tất lệnh Nạp với giá trị 10,000,000 VNDC, người dùng hoàn tất mở vị thế giao dịch Futures với khối lượng mở là 1,000,000,000 VNDC ở đòn bẩy x100 với phí mở giao dịch là 0.06% * 1 tỷ VNDC = 600,000 VNDC.

Khi đó đối tác Nạp sẽ nhận được:

Hoa hồng Nạp = 1 * 5% * 600,000 = 30,000 VNDC

Hoa hồng Rút

Người dùng có số dư trước khi đặt lệnh Rút là 10,000,000 VNDC, đối tác hỗ trợ người dùng hoàn tất lệnh Rút với giá trị 10,000,000 VNDC, trước đó người dùng hoàn tất đóng vị thế giao dịch Futures với khối lượng đóng là 1,000,000,000 VNDC với phí đóng giao dịch là 0.06% * 1 tỷ VNDC = 600,000 VNDC.

Khi đó đối tác Rút sẽ nhận được:

Hoa hồng Rút = 10,000,000/10,000,000 * 5% * 600,000 = 30,000 VNDC


Câu hỏi thường gặp:

1.Tôi đã là Đối tác Nạp Rút tháng trước nhưng vì sao tháng này tôi không thể cài đặt để nhận lệnh của người dùng được nữa?

Bạn cần đủ điều kiện để trở thành đối tác phát triển cộng đồng Nami từ cấp chính thức trở lên hoặc cần đủ điều kiện duy trì hạng đối tác phát triển cộng đồng để có thể tiếp tục vai trò là Đối tác Nạp Rút, điều kiện nâng hạng và điều kiện duy trì chương trình Đối tác Phát triển Cộng đồng, bạn có thể đọc thêm tại đây.

2.Tháng sau tôi đủ điều kiện để nâng hạng thành Đối tác chính thức của chương trình đối tác phát triển cộng đồng thì tôi có cần đăng ký lại để trở thành Đối tác Nạp Rút không?

Không, hệ thống sẽ tự động nâng hạng Đối tác phát triển cộng đồng và tự động kích hoạt vai trò Đối tác Nạp Rút nếu bạn thăng hạng trở lại.


Thông tin thêm


Giới thiệu cơ bản giao diện quản lý nạp rút dành cho Đối tác Nạp Rút

Đối tác có thể dễ dàng kiểm tra, xử lý, theo dõi thống kê về các lệnh nạp rút và hoa hồng nạp rút lại giao diện Đối tác, mục Tài khoản:

Tại giao diện Đối tác, đối tác có thể kiểm tra được những thông tin:

 • Lệnh đang mở: Danh sách những lệnh nạp rút trực tiếp đang chờ nhận.
 • Lịch sử lệnh: Hiển thị lịch sử giao dịch nạp rút trực tiếp đã thực hiện
 • Thành tựu: Hiển thị những thông số liên quan đến Tổng khối lượng, Tổng hoa hồng, Tỷ lệ hoa hồng theo từng mốc thời gian cụ thể.
 • Thông tin: Hiển thị thông tin chi tiết của Đối tác, Đối tác cũng có thể điều chỉnh bật tắt nhận giao dịch nạp rút theo loại tài sản số VNDC hoặc USDT và cài đặt giới hạn khối lượng lệnh nạp rút tối thiểu/tối đa theo nhu cầu.
 • Lịch sử hoa hồng: Danh sách hoa hồng cho từng lệnh nạp rút có phát sinh hoa hồng, đối tác cũng có thể kiểm tra chi tiết khi bấm vào từng khoản hoa hồng để xem các thông tin về giao dịch nạp rút phát sinh hoa hồng, từ người dùng nào cùng mã giao dịch phát sinh phí của người dùng

Lưu ý: Hiện tại giao diện quản lý dành cho Đối tác Nạp Rút chỉ khả dụng trên ứng dụng Nami Exchange.

Trân trọng,


Nami có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp nền tảng giao dịch gần 400 loại tiền điện tử khác nhau. Tại Việt Nam, Nami được biết đến là sàn giao dịch đầu tiên cung cấp sản phẩm Futures từ năm 2019 và là đối tác chính thức của Binance Futures. Đội ngũ chuyên môn của Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các công cụ để hỗ trợ toàn diện tối ưu hoá lợi nhuận cho nhà đầu tư.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: