Thông báo cập nhật Nami Insurance về P-Claim tối thiểu
08/01/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm hỗ trợ người dùng có mức P-Claim tối thiểu tốt nhất khi mở các hợp đồng bảo hiểm, Nami Insurance thông báo cập nhật thuật toán hệ thống trên Nami Insurance vào 16:00 ngày 08.01.2024 (giờ Việt Nam).


Lưu ý

  • Người dùng sẽ có mức P-Claim tối thiểu tốt nhất so với trước đây
  • Các kỳ hạn 1 giờ và 12 giờ sẽ được cập nhật vào thời gian tới, dự kiến 11.01.2024

Trân trọng.


Bài viết liên quan:


Trân trọng.


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với hơn 1000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: