Thông báo bảo trì hệ thống lấy giá tại Nami Futures
23/11/2020

CẬP NHẬT: quá trình nâng cấp đã hoàn thành, chi tiết tại https://nami.io/thong-cao/hoan-thanh-bao-tri-he-thong-lay-gia

 

Do khối lượng giao dịch tăng rất nhanh trên Nami Futures và số lượng người sử dụng app Nami Exchange tăng liên tục, Nami tiến hành bảo trì hệ thống lấy giá vào 22h ngày 23/11/2020.

Việc bảo trì dẫn đến các cặp giao dịch tại Nami Futures sẽ không đặt cắt được trong thời gian bảo trì. Thời gian hoàn thành dự kiến là 10h sáng ngày 24/11/2020.

Các lệnh giao dịch trong thời gian trên sẽ được đóng và hoàn lại số tiền cho nhà đầu tư. Các vấn đề khác NDT vui lòng liên hệ với Nami qua phần chat trên website hoặc trong ứng dụng.

Nami xin lỗi vì trải nghiệm bất tiện này. Trân trọng,
Đội ngũ phát triển Nami.