Bảo trì giao dịch Futures với LUNA2 và 1000LUNC
14/09/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Sau khi đánh giá trên nhiều phương diện rủi ro khách quan có thể xảy ra với LUNA2 và 1000LUNC ảnh hưởng đến người dùng, Nami xin thông báo tạm thời bảo trì giao dịch Futures đối với 2 token này.


Các cặp giao dịch bảo trì:

  • Nami Futures: LUNA2/VNDC, 1000LUNC/VNDC
  • ONUS Futures: LUNA2/VNDC, LUNA2/USDT và 1000LUNC/VNDC, 1000LUNC/USDT

Hình thức bảo trì:

  • Hệ thống ngưng nhận yêu cầu mở vị thế mới và tăng khối lượng giao dịch từ 18:00 ngày 14.9.2022
  • Người dùng được khuyến nghị đóng các vị thế đang kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đóng vị thế đang kích hoạt sau 24 giờ từ thời điểm thông báo (18:00 ngày 15.9.2022)

Thời gian bảo trì dự kiến: từ 18:00 ngày 14/9/2022 đến 18:00 ngày 17/9/2022 (giờ Việt Nam)


Cập nhật ngày 17/9/2022: thời gian bảo trì được gia hạn đến 18:00 ngày 24/9/2022 (giờ Việt Nam)


Cập nhật ngày 24/9/2022: thời gian bảo trì được gia hạn đến 18:00 ngày 24/10/2022 (giờ Việt Nam)


Trân trọng,


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: