Ngưng áp dụng chương trình Nhận lãi ngày với VNDC
19/01/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm đáp ứng các thay đổi trong cơ chế hoạt động và phù hợp với lộ trình phát triển sản phẩm trong thời gian tới, Nami Exchange xin thông báo ngưng áp dụng chương trình Nhận lãi ngày với VNDC từ 00:00 ngày 22.01.2024 (giờ Việt Nam).

Cơ chế chương trình Nhận lãi ngày với tài sản VNST và USDT là không đổi.

Trân trọng,


Thông tin thêm


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: