Nami Futures thông báo tạm ngưng giao dịch cặp LUNA/VNDC
12/05/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nami Futures xin thông báo tạm dừng giao dịch cặp LUNA/VNDC với sản phẩm VNDC Futures kể từ 10:00 ngày 12.05.2022 (UTC+7), cụ thể:

  • Nami tạm ngưng giao dịch cặp LUNA/VNDC với sản phẩm VNDC Futures từ thời điểm nêu trên
  • Các lệnh đang mở với cặp này vẫn hoạt động bình thường cho đến khi đóng lệnh
  • Giao dịch token Luna với sản phẩm Spot hoạt động bình thường

Trân trọng,

Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: