Nami.exchange cho vay BNB bằng BTC, ETH, USDT
23/08/2019

Nami xin thông báo chương trình vay BNB cho những người dùng có nhu cầu tham gia BNB Buy Back sẽ diễn ra vào ngày 29/08/2019 tới đây.

Theo thể lệ của chương trình BNB Buy Back (mua lại BNB ở giá $40), những người dùng được phát vé (dựa trên lượng SPIN Holding) sẽ có khoảng thời gian 1 tiếng từ 7h – 8h tối ngày 29/08/2019 để điền số BNB muốn bán vào từng vé; tối đa 50 BNB/vé.

Trong trường hợp, người dùng muốn đặt bán nhiều hơn số lượng BNB hiện có, người dùng có thể lựa chọn vay thêm BNB để tăng lợi nhuận khi bán được nhiều BNB hơn.

Điều khoản cho vay BNB

  • Chấp nhận thanh toán phí vay bằng: ETH, BTC, USDT.
  • Kỳ hạn khoản vay: Khoản vay sẽ có hiệu lực ngay khi người dùng ấn nút VAY BNB và chấm dứt khi chương trình BNB Buy Back công bố kết quả và kết thúc.
  • Giá trị khoản vay: Sẽ được tính theo số lượng BNB vay nhân với tỷ giá BNB/USDT tại thời điểm xác nhận VAY BNB. 
  • Lãi suất vay: Bằng 1% giá trị khoản vay, khoản phí này sẽ bị trừ khỏi tài khoản của người dùng tại ngay thời điểm xác nhận vay BNB. 
  • Hệ thống chấp nhận thanh toán phí vay bằng ETH, BTC, USDT; tỷ giá sẽ tính theo USDT tại thời điểm xác nhận giao dịch VAY.
  • Giới hạn của BNB đi vay: BNB đi vay chỉ có thể được dùng cho chương trình BNB Buy Back, không thể rút, trao đổi hay thực hiện các chức năng khác như BNB thông thường. Mỗi vé chỉ được phép điền tối đa 25 BNB đi vay
  • Không giới hạn số BNB được vay miễn là người dùng có đủ tiền thanh toán phí vay

Ví dụ, người dùng có 8 vé đặt bán được tối đa tổng 200 BNB vay. Người dùng chọn vay 200 BNB, theo tỷ giá lúc đó là 1 BNB = 27 USDT. Vậy giá trị khoản vay = 200 x 27 USDT = 5400 USDT.

Người dùng sẽ phải trả ngay một khoản phí là 1% x 5400 USDT = 54 USDT. Nếu người dùng chọn thanh toán phí vay bằng ETH; giả sử tỷ giá tại thời điểm đó 1 ETH = 200 USDT, vậy người dùng phải thanh toán 0.27 ETH

Chấm dứt khoản vay BNB

Hệ thống sẽ tự động thu hồi lại số BNB mà người dùng đã vay khi chương trình Buy Back kết thúc. Trong trường hợp, số dư BNB sau chương trình của người dùng không đủ để trả lại lượng BNB đã vay; hệ thống sẽ tự động trừ lượng USDT tương ứng với số BNB còn thiếu để hoàn trả khoản vay.

Cũng trong ví dụ trên, người dùng trúng được 4 trong 8 vé, bán thành công 100 BNB ở giá 40 USDT và thu được 4000 USDT.

Người dùng phải hoàn trả khoản vay 200 BNB, số lượng token bị trừ sẽ được tính như sau:

  • Trừ 100 BNB (chưa bán được)
  • Trừ 100 BNB x 27 USDT = 2700 USDT (khi tỷ giá tại thời điểm chấm dứt là 1 BNB = 27 USDT)

Như vậy, người dùng sẽ được nhận về 1300 USDT và chỉ phải trả trước khoản phí vay 54 USDT.

Hướng dẫn vay BNB tham gia Buy Back

Bước 1: Đăng nhập nami.exchange và nạp tiền USDT, ETH, BTC để sẵn sàng trả phí

Bước 2: Tại trang BNB Buy Back, chọn vay BNB. Điền số BNB muốn vay, token thanh toán và chọn xác nhận (có thể vay nhiều lần)

Bước 3: BNB sẽ được cộng vào ví của bạn. Điền số BNB muốn bán vào vé và xác nhận

Bước 4: Thanh lý khoản vay và hoàn trả BNB khi Buy Back kết thúc

Giới thiệu người dùng để được tặng vé và SPIN miễn phí.

__

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.