Hủy niêm yết STPT, SNT, MBL, RAD và CVX trên Nami Futures và NAO Futures
07/05/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Theo thông báo mới nhất từ đối tác Binance, Nami Exchange sẽ tiến hành hủy niêm yết STPT, SNT, MBL, RAD và CVX với các cặp giao dịch VNST, VNDC và USDT trên Nami Futures và NAO Futures với thời gian chi tiết như sau:

  • Hủy niêm yết các cặp giao dịch với STPT, SNT, MBL từ 16:00 ngày 13.05.2024 (giờ Việt Nam)
  • Hủy niêm yết các cặp giao dịch với RAD, CVX từ 16:00 ngày 14.05.2024 (giờ Việt Nam)

Các lưu ý quan trọng

  • Từ 15:30 ngày 13.05.2024 (giờ Việt Nam), hệ thống sẽ ngưng nhận các yêu cầu mở lệnh mới, người dùng vẫn có thể thêm ký quỹ, đóng từng phần hoặc đóng toàn bộ khối lượng với các vị thế đang mở của các cặp giao dịch với STPT, SNT, MBL
  • Từ 16:00 ngày 13.05.2024 (giờ Việt Nam), hệ thống sẽ tự động đóng các vị thế đang chạy và hủy các lệnh chờ của các cặp giao dịch với STPT, SNT, MBL, người dùng cần đặc biệt lưu ý chủ động đóng các vị thế đang mở trước thời điểm này để tránh ảnh hưởng tới lợi nhuận giao dịch
  • Từ 15:30 ngày 14.05.2024 (giờ Việt Nam), hệ thống sẽ ngưng nhận các yêu cầu mở lệnh mới, người dùng vẫn có thể thêm ký quỹ, đóng từng phần hoặc đóng toàn bộ khối lượng với các vị thế đang mở của các cặp giao dịch với RAD, CVX
  • Từ 16:00 ngày 14.05.2024 (giờ Việt Nam), hệ thống sẽ tự động đóng các vị thế đang chạy và hủy các lệnh chờ của các cặp giao dịch với RAD, CVX, người dùng cần đặc biệt lưu ý chủ động đóng các vị thế đang mở trước thời điểm này để tránh ảnh hưởng tới lợi nhuận giao dịch
  • Các cặp giao dịch Futures với các tài sản trên sẽ ngưng hiển thị từ thời điểm hủy niêm yết
  • Để ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn trong điều kiện thị trường cực kỳ biến động, Nami có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với giao dịch Futures của các tài sản nói trên mà không cần thông báo thêm, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh các quy định về khối lượng tối đa, đòn bẩy tối đa, tỷ lệ funding, khung funding và các biện pháp khác

Thông tin thêm

Trân trọng,

Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với hơn 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: