Hướng dẫn NAC BUY BACK 05/10/2019
19/09/2019

THÔNG BÁO: Do lý do kỹ thuật, NAC Buy Back sẽ được lùi sang ngày 08/10/2019 theo chi tiết tại đây.

NAC BUY BACK nằm trong chương trình Buy Back Offering (BBO) của nami.exchange sẽ mua lại một lượng hữu hạn token với mức giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường.

Thông tin chi tiết về phiên NAC BUY BACK ngày 05/10/2019
  • Cặp Buy Back: NAC/USDT
  • Giá Buy Back: 1 NAC = 0.15 USDT
  • Cơ chế Buy Back: quay vé số với 10% vé trúng trên tổng số vé phát hành.
  • 1500 SPIN/vé, tương ứng với quyền bán cố định 2000 NAC/vé
  • Hạn chót nắm giữ SPIN: trước 00:00 ngày 02/10/2019
  • Thời gian phát vé và điền vé bán NAC: 07:00 tối ngày 05/10/2019
  • Thời gian bắt đầu quay số: 08:08 tối ngày 05/10/2019

Không giới hạn số lượng vé trúng mỗi tài khoản

Người dùng phải hoàn thành nhiệm vụ 01 giao dịch trên nami.trade mới được tham gia NAC BUY BACK. Nami.trade là một nền tảng giao dịch tài chính phi tập trung KHÔNG Spread, KHÔNG Swap, KHÔNG Commission, sử dụng token NAC để giao dịch.

Hướng dẫn hoàn thành 01 giao dịch trên nami.trade

Bước 1: Cài đặt Meta Mask theo video hướng dẫn Cài đặt Meta Mask trên máy tính.

Nếu đã có Meta Mask thì bỏ qua bước 1, đến bước 2

Bước 2: Mua NAC để giao dịch trên nami.trade.

NAC đang được giao dịch với USDT trên nami.exchange.

Nếu đã có NAC, bỏ qua bước 2, đến bước 3

Bước 3: Đăng nhập nami.trade bằng Meta Mask và kết nối tài khoản nami.trade với tài khoản nami.exchange như bên dưới.

Kết nối thành công, Nami ID sẽ hiển thị như bên dưới

Bước 4: Thực hiện giao dịch theo video Giao dịch trên nami.trade

Hướng dẫn tham gia NAC BUY BACK

Bước 1: Hoàn thành 01 giao dịch trên nami.trade theo hướng dẫn trên. Khi nhiệm vụ hoàn thành, người dùng sẽ được phép đăng ký nhận vé Buy Back trên website NAC BUY BACK.

Bước 2: Đăng ký khoá lượng SPIN tương ứng với số vé muốn nhận.

Bước 3: Nhận số vé được phát tương ứng với số SPIN Holding và điền số lượng NAC muốn bán vào từng vé.

Bước 4: Chờ kết quả quay số để được khớp lệnh bán NAC. Nếu thành công hệ thống sẽ thông báo và gửi USDT tương ứng vào tài khoản của bạn.

______

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.