Hoàn tất bảo trì Nami Insurance trên Nami Exchange
19/09/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu cao từ người dùng và cộng đồng, Nami Exchange đã thống nhất cùng đội ngũ dự án Nami Insurance tiến hành bảo trì sản phẩm Nami Insurance trên Nami Exchange từ 01:00 ngày 06.09.2023 (giờ Việt Nam).

Quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống đã hoàn tất, người dùng sẽ có thể sử dụng sản phẩm Nami Insurance trên Nami Exchange bình thường trở lại từ 17:00 ngày 19.09.2023 (giờ Việt Nam) trên nền tảng website và từ 18:00 cùng ngày trên nền tảng ứng dụng di động Nami Exchange.


Trân trọng,

Thông tin thêm:


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam:


Về Nami Insurance

Nami Insurance là một giao thức bảo hiểm phi tập trung áp dụng công nghệ Blockchain để cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản khi thị trường biến động trái với dự đoán.