Cơ chế giới thiệu với Nami Earn và Nami Lending
08/11/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm khuyến khích phát triển và giới thiệu những sản phẩm tiện ích mới của Nami đến cộng đồng, Nami Exchange xin thông báo ra mắt và áp dụng Cơ chế giới thiệu người dùng mới với Nami Earn và Nami Lending từ 00:00 ngày 11.11.2023 (giờ Việt Nam).

Theo đó, người dùng và đối tác giới thiệu thành công người dùng mới sử dụng sản phẩm Nami Earn và Nami Lending sẽ nhận được mức thưởng hoa hồng tương ứng.


Tỷ lệ hoa hồng

Hoa hồng Nami Earn

Người dùng cơ bản sẽ nhận 5% và Hệ thống đối tác sẽ nhận 10% hoa hồng Nami Earn từ thưởng Earn của người được giới thiệu, hoa hồng Nami Earn sẽ được chi trả vào cuối kỳ Earn.

Hoa hồng Nami Lending

Người dùng cơ bản sẽ nhận 5% và Hệ thống đối tác sẽ nhận được 10% hoa hồng từ lãi vay thực tế của người được giới thiệu với sản phẩm Nami Lending, lãi suất cho vay này chỉ được kết toán khi khoản vay kết thúc (vào cuối kỳ hạn vay, khoản vay thanh lý hoặc khoản vay được tất toán trước hạn), do đó, hoa hồng Nami Lending cũng sẽ được chi trả khi khoản vay kết thúc.


Minh họa Tỷ lệ Hoa hồng với Người dùng cơ bản và hệ thống đối tác phát triển cộng đồng:

Tỷ lệ Hoa hồng
Nami EarnNami Lending
Người dùng cơ bản5%5%

Tỷ lệ Hoa hồng
Nami EarnNami Lending
Đối tác Kim cương1.25%1.25%
Đối tác Bạch kim1.25%1.25%
Đối tác Vàng1.25%1.25%
Đối tác Chính thức6.25%6.25%

Ví dụ về Hoa hồng Nami Earn:

Người dùng A được giới thiệu thành công từ Đối tác Chính thức B và có đăng ký tham gia gói Nami Earn gửi BNB nhận BNB với phần thưởng Earn vào cuối kỳ là 0.1 BNB, các đối tác trong cùng hệ thống sẽ nhận được tương ứng giá trị hoa hồng như sau: Đối tác chính thức B: 0.00625 BNB, các đối tác Vàng, Bạch kim và Kim cương trong cùng hệ thống: 0.00125 BNB. (Các khoản hoa hồng với Nami Earn sẽ được quy đổi thành USDT tại giá thị trường ở thời điểm chi trả hoa hồng)


Lưu ý quan trọng:

  • Hoa hồng Nami Earn và Nami Lending sẽ được quy đổi thành USDT và chuyển về ví Hoa hồng của mỗi người dùng
  • Người dùng có thể kiểm tra chi tiết các giao dịch chi trả hoa hồng trong Lịch sử giao dịch
  • Các khoản gửi Nami Earn rút ra trước hạn sẽ không phát sinh hoa hồng
  • Thời gian ra mắt bản cập nhật hiển thị Báo cáo hoa hồng với sản phẩm Nami Earn và Nami Lending sẽ được cập nhật sau trong bài thông báo này

Thông tin thêm


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: