Cập nhật biểu phí Nami Futures
24/09/2020

[Cập nhật] Biểu phí Nami Futures cho các cặp giao dịch với VNDC và USDT

Biểu phí giao dịch mới sẽ được áp dụng từ ngày 21/09/2020 như sau:

  • Cập nhật chính sách về phí theo cấp độ giao dịch và nắm giữ tài sản cố định.
  • Cập nhật tính năng tính phí bằng Token (NAC/SPIN)

Tổng quan

  • Biểu phí tính theo cấp độ của người dùng:

Dựa theo khối lượng volume giao dịch và số lượng token người dùng nắm giữ, biểu phí được chia làm 10 cấp độ từ N0 - N9. Ở cấp độ N0, phí của mỗi giao dịch thông thường là 0.15% khối lượng giao dịch. Đối với người dùng có sở hữu lượng token và khối lượng volume nhất định, phí giao dịch sẽ được giảm. (Chi tiết xem tại bảng phía dưới)

  • Biểu phí tính theo Token:

Trong bản update biểu phí mới của chế độ Futures, người dùng được phép sử dụng Token (NAC/SPIN) làm phí giao dịch. Phí cũng được chia theo cấp độ từ N0-N9. Ở cấp độ N0, phí của mỗi giao dịch được ưu đãi hơn (chỉ 0.13%) so với phí giao dịch tính bằng USDT/VNDC. (Chi tiết xem tại bảng phía dưới)

Riêng biểu phí cho các mức N1 đến N9 được áp dụng sau tháng 01/2021. Tải ứng dụng Nami Futures tại:iOS : https://apps.apple.com/us/app/nami-exchange/id1480302334Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.namicorp.exchangeHoặc website : https://nami.exchange/future/XBTUSD______Giới thiệu về Nami CorporationNami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.