[CẬP NHẬT] Biểu phí nami.exchange
29/10/2019

Biểu phí giao dịch mới sẽ được áp dụng từ ngày 04/11/2019 như sau:

Cập nhật chính sách nạp token: tạm dừng cơ chế tự động chuyển đổi sang SPIN khi nạp tiền

1. Biểu phí nạp rút token trên nami.exchange:

  • Nạp token: không mất phí
  • Rút token: theo biểu phí như bên dưới
TokenWithdrawal FeeMinimumHas convert 1%(when deposit)Can withdraw to other exchange
ETH0,00910 USDnono
BNB0,050,1noyes
MKR0,010,3noyes
BAT48noyes
OMG0,480,96noyes
LINK1,73,4noyes
HOT7891578noyes
ZIL43,887,6noyes
REP2,70,2noyes
ZRX0,015,4noyes
THETA0,12noyes
NPXS14462892noyes
IOST1100noyes
ENJ714noyes
HT2,855,7noyes
SNT3672noyes
NAC50100noyes
DAI816noyes
KNC3,46,8noyes
GNT9,819,6noyes
PPT0,561,12noyes
MCO0,270,54noyes
WTC0,51noyes
MANA1734noyes
LOOM12,124,2noyes
LRC13,527noyes
ELF510noyes
POWR7,615,2noyes
USDC0,951,9noyes
USDT0,951,9noyes
BTC0,00050,002noyes
FET510noyes
CELR100200noyes
BLOC100200noyes
DOS50100noyes
SPIN12noyes
MATIC100200noyes
MITH6,3712,74noyes
GTO1,73,4noyes
VNDC10 SPIN100000noyes
TRX110noyes
RET300 RET600noyes

2. Biểu phí giao dịch trên nami.exchange

Biểu phí chung: 0.06250% khối lượng giao dịch.

Nami.exchange sẽ tính phí giao dịch 0.06250% theo khối lượng giao dịch.

Ưu đãi phí giao dịch cho người dùng nắm giữ NAC hoặc SPIN.

  • Giảm 20% phí giao dịch khi nắm giữ SPIN
  • Giảm 25% phí giao dịch khi nắm giữ NAC
  • Phí giao dịch sẽ được trừ trực tiếp từ số dư SPIN hoặc NAC, dựa theo cấp độ và lựa chọn đồng tiền thanh toán phí của người dùng
  • Lượng SPIN và NAC giữ trong tài khoản sẽ được quét vào 00:00 AM (UTC) hằng ngày. Cấp độ tính phí sẽ được cập nhật 1 tiếng sau khi quét.

Biểu phí giao dịch

LevelConditionSPIN BalanceNAC BalanceMarker/TakerMaker/Taker SPIN 20% OffMaker/Taker NAC 25% Off
VIP0>=0or00.06250% /0.06250%0.05000% /0.05000%0.04380% /0.04380%
VIP1>=10000or2000000.06000% /0.06250%0.04800% /0.05000%0.04200% /0.04380%
VIP2>=50000or10000000.05000% /0.06000%0.04000% /0.04800%0.03499% /0.04200%
VIP3>=100000or20000000.04500% /0.04500%0.03600% /0.03600%0.03150% /0.03150%
VIP4>=200000or40000000.04250% /0.04500%0.03400% /0.03600%0.02979% /0.03150%
VIP5>=400000or80000000.04000% /0.04250%0.03200% /0.03400%0.02799% /0.02979%

Ví dụ, một giao dịch khối lượng 100 USDT sẽ tính phí trong từng trường hợp như sau:

LevelConditionSPIN BalanceNAC BalanceMarker/TakerMaker/Taker SPIN 20% OffMaker/Taker NAC 25% Off
VIP0>=0or00.0625 USDT / 0.0625 USDT0.05 USDT / 0.05 USDT0.0438 USDT / 0.0438 USDT
VIP1>=10000or2000000.06 USDT / 0.0625 USDT0.048 USDT / 0.05 USDT0.042 USDT / 0.0438 USDT
VIP2>=50000or10000000.05 USDT / 0.06 USDT0.04 USDT / 0.048 USDT0.03499 USDT / 0.042 USDT
VIP3>=100000or20000000.045 USDT / 0.045 USDT0.036 USDT / 0.036 USDT0.0315 USDT / 0.0315 USDT
VIP4>=200000or40000000.0425 USDT / 0.045 USDT0.034 USDT / 0.036 USDT
0.02979 USDT / 0.0315 USDT
VIP5>=400000or80000000.04 USDT / 0.0425 USDT0.032 USDT / 0.034 USDT
0.02799 USDT / 0.02979 USDT

Lượng SPIN hoặc NAC sẽ bị trừ tương ứng dựa theo tỷ giá SPIN/USDT hoặc NAC/USDT tại thời điểm giao dịch.

Khối lượng giao dịch tối thiểu

  • Không giới hạn: SPIN, NAC, VNDC
  • Tối thiểu 15 USDT với các coin, token khác

______

Giới thiệu về Nami Corporation

Nami Corp. là một start-up FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.