Bảo trì giao dịch Futures với SOL, FTT và SRM
10/11/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Sau khi đánh giá nhiều phương diện rủi ro khách quan, Nami xin thông báo bảo trì giao dịch Futures đối với SOL, FTT và SRM trên Nami Futures và ONUS Futures từ 16:00 ngày 10.11.2022 (giờ Việt Nam)


Hình thức bảo trì:

  • Hệ thống ngưng nhận yêu cầu mở vị thế mới và tăng khối lượng giao dịch với các cặp giao dịch của các tài sản trên, đồng thời hủy các vị thế chờ kích hoạt từ 16:00 ngày 10.11.2022 (giờ Việt Nam).
  • Các vị thế đang mở sẽ không bị ảnh hưởng, người dùng vẫn có thể Thêm ký quỹ, Đóng toàn bộ hoặc Đóng một phần các vị thế này, tuy nhiên sẽ không thể Thêm khối lượng vào vị thế.
  • Người dùng được khuyến cáo điều chỉnh các thông số vị thế đang mở để giảm thiểu rủi ro giao dịch trước thời điểm bắt đầu bảo trì.

Thời gian bảo trì dự kiến: từ 16:00 ngày 10.11.2022 đến 16:00 ngày 17.11.2022 (giờ Việt Nam)


Cập nhật ngày 17.11.2022:

  • Từ 16:00 ngày 17.11.2022 (giờ Việt Nam), giao dịch Futures với SOL hoạt động trở lại bình thường.
  • Nami Futures đã hủy niêm yết FTT vào ngày 14.11.2022 và SRM vào ngày 15.11.2022

Thông tin thêm:

Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: