Bảo trì cổng nạp on-chain
21/05/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu bảo mật, Nami Exchange xin thông báo bảo trì cổng nạp on-chain với đa số các tài sản số từ 00:00 ngày 22.05.2024 (giờ Việt Nam).

Cập nhật ngày 29.05.2024: Vì lý do kỹ thuật, thời gian bảo trì kéo dài hơn dự kiến và công tác bảo trì đã được hoàn tất vào 10:15 ngày 29.05.2024 (giờ Việt Nam)

Thời gian bảo trì dự kiến: 72 giờ

Cụ thể trong thời gian bảo trì:

  • Cổng nạp qua blockchain (on-chain) với đa số tài sản sẽ được tạm đóng
  • Cổng nạp on-chain với VNST, NAO, NAMI và VNDC vận hành bình thường
  • Cổng nạp qua đối tác Nạp Rút với các tài sản VNST, USDT và VNDC vận hành bình thường
  • Cổng rút on-chain với tất cả tài sản số đều vận hành bình thường
  • Tất cả các giao dịch và sản phẩm dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch Spot, Quy đổi, Nami Futures, NAO Futures, sản phẩm Nami Insurance, dịch vụ Nami Earn, Nami Lending... đều không bị ảnh hưởng

Lưu ý: Thời gian bảo trì là dự kiến và có thể kết thúc sớm hơn đã hẹn, sẽ không có thông báo nào khác về việc mở lại cổng nạp on-chain sau khi hoàn tất bảo trì


Thông tin thêm


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.

Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: