Áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNST với Pool Quản trị NAO
22/09/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,

Nhằm gia tăng quyền lợi cho người dùng nắm giữ tài sản NAO và tham gia góp Pool Quản trị, dự án Nami Frame Futures và Nami Exchange xin thông báo áp dụng chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch NAO Futures VNST từ 00:00 ngày 25.09.2023 (giờ Việt Nam).


Cụ thể:

  • Từ thời điểm nói trên, 20% phí giao dịch từ các vị thế đã đóng của NAO Futures VNST sẽ được chia sẻ vào doanh thu của Pool Quản trị NAO
  • Mỗi tuần vào lúc 07:00 sáng thứ hai (giờ Việt Nam), tất cả người dùng tham gia góp Pool quản trị NAO sẽ được chia sẻ phần doanh thu này theo tỷ lệ đóng góp trong Pool
  • Kỳ phân phối doanh thu Pool Quản trị NAO đầu tiên với VNST là 07:00 ngày 02.10.2023 (giờ Việt Nam)
  • Cơ chế phân phối doanh thu Pool với giao dịch NAO Futures VNDC và USDT, cũng như các cơ chế khác của Pool Quản trị NAO không thay đổi

Thông tin thêm

Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: