Tôi cần làm gì khi rút coin/token sai địa chỉ ví hoặc Blockchain
21/01/2022

Trường hợp 1: Rút coin/token từ Nami Exchange về sàn/ví khác

Người dùng rút tài sản từ sàn giao dịch Nami Exchange đến sàn hoặc ví khác bị sai địa chỉ ví hoặc Blockchain sẽ nằm ngoài phạm vi hỗ trợ của Nami. Vì lý do hệ thống bắt đầu quá trình rút coin/token ngay khi người dùng bấm nút “Gửi”. Nên trong trường hợp này, người dùng cần liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng phía sàn hoặc ví nhận để được hỗ trợ.

Trường hợp 2: Nạp coin/token từ sàn/ví khác về Nami Exchange

Người dùng nạp coin/token từ ví hoặc sàn khác vào Nami Exchange bị sai địa chỉ ví hoặc blockchain thì hãy liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của Nami và cung cấp mã TxHash/TxID của giao dịch để được kiểm tra và hỗ trợ.

Lưu ý: Tùy trường hợp Nami Exchange có thể hỗ trợ thu hồi coin/token khi người dùng gửi sai địa chỉ ví hoặc blockchain, mức phí hỗ trợ thu hồi là 100 USD.