Tại sao tôi hoàn tất giao dịch trên Blockchain mà vẫn chưa nhận được coin?
21/01/2022

Nếu giao dịch được xác nhận hoàn tất bởi Blockchain nhưng chưa được ghi nhận có giao dịch trên tài khoản Nami, người dùng có thể sử dụng nút đây lệnh để yêu cầu hệ thống đẩy lệnh nạp tự động về ví Nami.

Trong khuôn khổ nội dung này Nami sẽ hướng dẫn người dùng sử dụng nút đẩy lệnh với lệnh nạp on-chain USDT. (Lưu ý: Đối với token khác, chỉ cần vào ví và chọn token đó và thực hiện tương tự.) Người dùng thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng nút "đẩy lệnh"

Bước 1: Tại giao diện chính của sàn Nami hãy chọn "".

Bước 2: Chọn Ví Exchange

Bước 3: Chọn token USDT, chọn “Nạp”, nhấn nút "Đẩy lệnh "để yêu cầu hệ thống đẩy lệnh nạp tự động về ví Nami.