Cách kiểm tra trạng thái giao dịch tiền mã hóa trên Blockchain
08/02/2022

Cách kiểm tra trạng thái giao dịch trên Blockchain

Khi nạp hoặc rút tiền mã hóa, đôi lúc người dùng sẽ gặp tình trạng rút thành công nhưng vẫn chưa nhận được coin/token. Trong trường hợp này, người dùng cần kiểm tra trạng thái giao dịch trên blockchain bằng cách sử dụng ID giao dịch (TXID, TxHash). Sau đây là hướng dẫn cách kiểm tra giao dịch trên từng mạng lưới cụ thể.

Ethereum (ERC20) và Binance Smart Chain (BEP20)

Lưu ý: Trạng thái rút và nạp tiền trên mạng lưới Ethereum và Binance Smart Chain (BSC) rất giống nhau. Hãy  tham khảo ảnh chụp màn hình dưới đây để xem cách kiểm tra trạng thái giao dịch trên cả hai mạng lưới này.

  • Nếu trạng thái là "Fail" thì nghĩa là giao dịch không thành công.

Hãy liên hệ với người gửi giao dịch hoặc nền tảng đã thực hiện yêu cầu rút tiền. Người nhận hoặc nền tảng đang nạp tiền không thể hỗ trợ người dùng trong tình huống này.

Ví dụ: Nếu người dùng đang nạp tiền vào Nami và trạng thái giao dịch hiển thị là “Fail” trên blockchain, hãy liên hệ với nền tảng đã thực hiện lệnh rút. Nếu người dùng đang rút tiền từ Nami và giao dịch không thành công, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Nami để được hỗ trợ.

  • Nếu trạng thái là "Dropped & Replaced" thì nghĩa là giao dịch này đã bị một giao dịch mới có phí gas cao hơn thay thế do nghẽn mạng.

Hãy liên hệ với nền tảng đang rút tiền hoặc người gửi giao dịch để biết TxID mới.

  • Nếu trạng thái là "Success" thì nghĩa là giao dịch đã hoàn tất.

Hãy kiểm tra xem tiền đã đến tài khoản của người nhận hay chưa. Nếu đang nạp tiền vào Nami và trạng thái blockchain hiển thị là “Success” nhưng tiền chưa vào tài khoản, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Nami để được hỗ trợ.

Bitcoin Network

Nếu giao dịch không được xác nhận hoàn toàn trên blockchain Bitcoin, Hãy kiểm tra số lượng xác nhận tối thiểu mà blockchain yêu cầu (Hãy lưu ý rằng số lượng xác nhận bắt buộc có thể thay đổi).

Sau khi giao dịch được xác nhận hoàn toàn, người dùng có thể kiểm tra số tiền trong tài khoản của người nhận hoặc nền tảng đang nạp tiền.TRON (TRC20)

Nếu trạng thái giao dịch là “Confirm” nhưng kết quả là “Fail” thì nghĩa là giao dịch đã được hoàn tất, nhưng hệ thống không thể ghi nhận khoản tiền này vào địa chỉ của người nhận. Hãy  liên hệ với người gửi hoặc nền tảng mà người dùng rút tiền để được hỗ trợ.

Nếu trạng thái giao dịch là “Confirm” và kết quả hiển thị “Success” thì nghĩa là giao dịch đã thành công. Người dùng có thể kiểm tra xem tiền đã đến tài khoản của người nhận hoặc nền tảng người dùng đang nạp tiền hay chưa.

KardiaChain (KRC20)

Nếu trạng thái “Success” nghĩa là  giao dịch đã thành công. Hãy kiểm tra xem tiền đã đến tài khoản của người nhận hay chưa. Nếu đang nạp tiền vào Nami và trạng thái blockchain hiển thị là “Success” nhưng tiền chưa vào tài khoản, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Nami để được hỗ trợ.

Nếu trạng thái Failed nghĩa là giao dịch bị huỷ do node mạng bị nghẽn, hãy tiến hành thực hiện lại giao dịch.

Nếu trạng thái "Pending" nghĩa là giao dịch đang trong trạng thái chờ duyệt bởi các blockchain, người dùng hãy đợi đến khi hoàn tất.