Phân tích các chỉ số kỹ thuật và hiệu quả của Chuyên gia
06/06/2024

Sản phẩm Giao dịch sao chép (Copy Trade) của Nami Exchange được ra mắt với mục tiêu giúp các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm có thể giao chép các vị thế của những Chuyên gia và hưởng lợi nhuận giao dịch mà không cần chủ động thao tác lệnh. Tuy nhiên, để lựa chọn Chuyên gia phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu đầu tư, việc hiểu rõ các chỉ số đánh giá hiệu quả giao dịch của họ là vô cùng quan trọng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc hiểu các chỉ số của một Chuyên gia giao dịch trên sản phẩm Giao dịch sao chép


1.  Xem chi tiết hiệu quả giao dịch của từng chuyên gia

Từ giao diện Giao dịch sao chép, người dùng có thể bấm vào từng Chuyên gia để theo dõi hiệu quả giao dịch của Chuyên gia. Chi tiết hiệu quả giao dịch sẽ thể hiện nhiều thông số dưới dạng biểu đồ và số liệu, cụ thể là:

 • Tổng số vị thế: Thể hiện số lượng lệnh giao dịch mà Chuyên gia đã thực hiện, giúp người dùng tổng quan được về mức độ hoạt động của Chuyên gia.
 • Số lần lãi/Tỷ lệ thắng: Phản ánh hiệu quả giao dịch của Chuyên gia, bao gồm số lượng lệnh giao dịch có lợi nhuận dương và tỷ lệ phần trăm so với tổng số lệnh giao dịch.
 • Lãi trung bình/Lỗ trung bình: Thể hiện mức lợi nhuận dương/âm trung bình mỗi lệnh giao dịch, giúp bạn đánh giá khả năng quản lý rủi ro của Chuyên gia.
 • Tỷ lệ lãi lỗ: Chỉ ra hiệu quả tổng thể của chiến lược giao dịch, so sánh lợi nhuận thu được từ các lệnh lãi với các lệnh lỗ.
 • Thời gian giữ lệnh trung bình: Thể hiện thời gian trung bình mà Chuyên gia giữ mỗi lệnh giao dịch, cho bạn biết họ theo đuổi chiến lược giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.
 • Tần suất giao dịch (hàng tuần): Chỉ ra số lượng lệnh giao dịch trung bình mà Chuyên gia thực hiện mỗi tuần, giúp bạn đánh giá mức độ hoạt động của họ.
 • Ngày bắt đầu giao dịch: Hiển thị ngày mà Chuyên gia bắt đầu giao dịch trên Nami Exchange.
 • Giao dịch gần đây: Hiển thị thời gian đóng vị thế gần nhất của chuyên gia
 • MDD (Max DrawDown): thể hiện tỷ lệ mức lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy giá trị tài sản của Chuyên gia trong một khoảng thời gian nhất định.
 • AUM (Assets Under Management): thể hiện tổng số tiền ký quỹ Hợp đồng tương lai của Người sao chép Chuyên gia và của Chuyên gia từ tất cả các vị thế đã đóng

2. Đánh giá kỹ thuật và hiệu quả giao dịch của Chuyên gia

Ngoài các chỉ số trên, nhằm giúp người dùng có thêm các thông tin để đánh giá và lựa chọn chuyên gia phù hợp với xu hướng đầu tư của bản thân, Nami Exchange cung cấp thêm các chỉ số Điểm kỹ thuật, Điểm dự đoán và Điểm dùng vốn, cụ thể như sau:

 • Điểm dự đoán (PP): Điểm dự đoán được sử dụng để đánh giá khả năng nhận định của người dùng trước sự biến động giá của tài sản giao dịch từ lúc vị thế được mở qua lệnh thị trường hoặc được khớp qua lệnh giới hạn cho đến khi vị thế được đóng (một phần hoặc toàn bộ).

Điểm Dự đoán càng lớn thể hiện khả năng nhận định biến động giá càng sắc bén, ví dụ vị thế được đóng ở mức giá lời cao nhất có thể có trong toàn bộ thời gian tồn tại. Ngược lại, Điểm Dự đoán thấp thể hiện khả năng nhận định biến động giá chưa chính xác, ví dụ vị thế được đóng ở mức giá lỗ nhiều nhất có thể có trong toàn bộ thời gian tồn tại.

 • Điểm dùng vốn (CUP): Dựa trên Điểm Dự đoán, Điểm Dùng vốn (CUP) là chỉ số thể hiện đánh giá kết hợp khả năng nhận định biến động giá tài sản giao dịch và tâm lý giao dịch dựa trên khối lượng giao dịch thực tế của mỗi vị thế.

Ý nghĩa tương đối của các chỉ số

 • Hai vị thế có cùng Điểm dự đoán, tức cùng được đóng ở giá lời tốt nhất có thể, vị thế nào có khối lượng giao dịch lớn hơn sẽ có Điểm dùng vốn cao hơn.
 • Hai nhà giao dịch có Điểm dự đoán bằng nhau, nhà giao dịch có Điểm dùng vốn cao hơn được đánh giá là giao dịch hiệu quả hơn.
 • Hai nhà giao dịch có Điểm dùng vốn bằng nhau, nhà giao dịch có Điểm dự đoán cao hơn được đánh giá là giao dịch hiệu quả hơn.

Xem thêm chi tiết về Mô tả Điểm Dự đoán và Điểm Dùng vốn

Trân trọng,

Thông tin thêm:


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với hơn 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: