Hướng dẫn sử dụng Nami Insurance trên Nami Exchange
05/09/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,

Từ 14:30 ngày 05.09.2023 (giờ Việt Nam), Nami Exchange đã chính thức tích hợp Nami Insurance trên nền tảng giao dịch, cung cấp cho người dùng công cụ hữu hiệu để quản trị rủi ro khi giao dịch với việc hỗ trợ bảo hiểm các tài sản số trong Ví Spot và các vị thế giao dịch Nami Futures USDT.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết các sử dụng Nami Insurance trên Nami Exchange.I. Hướng dẫn đăng nhập vào Nami Insurance


1.Đăng nhập từ website Nami Exchange

Tại mục Sản phẩm, chọn Nami Insurance


2.Đăng nhập từ ứng dụng Nami Exchange

Có 3 cách để truy cập vào Nami Insurance từ ứng dụng Nami Exchange: từ giao diện Trang chủ, từ giao diện ví Spot, hoặc từ giao diện Vị thế Nami Futures USDT

Cách 1: Tại giao diện Trang chủ, ở phần Dịch vụ, chọn Bảo hiểm, hoặc chọn Nami Insurance ở nút truy cập nhanh

truy cap nami insurance tu ung dung nami exchange

Cách 2: Tại giao diện , chọn Ví Spot, chọn Hỗ trợ bảo hiểm

dang nhap nami insurance tu vi spot nami exchange

Cách 3: Tại giao diện Nami Futures, chọn một vị thế Nami Futures USDT đang mở, chọn Chi tiết lệnh, chọn Hỗ trợ bảo hiểmII. Nạp và rút tài sản với ví Insurance


1.Trên website

Để kiểm tra số dư trong ví Nami Insurance, người dùng truy cập giao diện "Mua bảo hiểm". Số dư khả dụng chính là số dư trong ví Insurance.


Để nạp tài sản vào ví Insurance, người dùng click vào dấu "+" ở phần "Khả dụng" để chuyển số dư từ ví Spot sang ví Insurance. Cần đảm bảo số dư khả dụng tối thiểu bằng mức ký quỹ để có thể mở hợp đồng bảo hiểm thành công


2.Trên ứng dụng

Tương tự như trên website, người dùng ấn vào dấu "+" ở phần "Khả dụng" để chuyển số dư từ ví Spot qua ví InsuranceIII. Hướng dẫn mở hợp đồng bảo hiểm

Nami Insurance hiện tại hỗ trợ mở 2 loại hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

 • Hợp đồng bảo hiểm độc lập
 • Hợp đồng bảo hiểm dựa trên vị thế Nami Futures USDT

1. Hướng dẫn mở hợp đồng bảo hiểm độc lập

Sau khi đăng nhập thành công Nami Insurance, người dùng có 2 cách để mở một hợp đồng Nami Insurance độc lập:


Từ website Nami Exchange

Bước 1: Tại giao diện Mua bảo hiểm, người dùng lựa chọn tài sản cần bảo hiểm và dự đoán tương ứng (Thị trường tăng - Bull hoặc Thị trường giảm - Bear)

Tips:

 • Khi dự đoán Thị trường tăng (Bull), người dùng có thể cân nhắc mua bảo hiểm cho các vị thế Futures chiều Short để giảm thiểu rủi ro thua lỗ
 • Khi dự đoán Thị trường giảm (Bear), người dùng có thể cân nhắc mua bảo hiểm cho các tài sản trong ví Spot hoặc cho các vị thế Futures chiều Long để giảm thiểu rủi ro thua lỗ

Bước 2: Hệ thống Nami Insurance sẽ gợi ý cho người dùng về một hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn và mức nhận chi trả tốt nhất với các thông số cụ thể: Q-Cover, P-Claim, Kỳ Hạn, Ký Quỹ. Dựa vào nhu cầu cá nhân, người dùng có thể tùy chỉnh các thông số đầu vào. Khi đó hệ thống sẽ tự động đưa ra các thông số tương ứng còn lại.


 • Bước 3: Nhấn Mua bảo hiểm ngay, người dùng kiểm tra lại các thông tin và nhấn Xác nhận. Sau đó nhấn Xem chi tiết để kiểm tra lại thông tin chi tiết của hợp đồng.

Từ ứng dụng Nami Exchange

 • Bước 1: Truy cập ứng dụng Nami Exchange, chọn Bảo hiểm tại giao diện Trang chủ hoặc Hỗ trợ bảo hiểm tại giao diện Ví Spot

Bước 2: Người dùng lựa chọn tài sản cần bảo hiểm và dự đoán tương ứng (Thị trường tăng - Bull hoặc Thị trường giảm - Bear), hệ thống Nami Insurance sẽ gợi ý cho người dùng về một hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn và mức nhận chi trả tốt nhất với các thông số cụ thể: Q-Cover, P-Claim, Kỳ Hạn, Ký Quỹ, dựa vào nhu cầu cá nhân, người dùng có thể tùy chỉnh các thông số đầu vào. Khi đó hệ thống sẽ tự động đưa ra các thông số tương ứng còn lại.

Tips:

 • Khi dự đoán Thị trường tăng (Bull), người dùng có thể cân nhắc mua bảo hiểm cho các vị thế Futures chiều Short để giảm thiểu rủi ro thua lỗ
 • Khi dự đoán Thị trường giảm (Bear), người dùng có thể cân nhắc mua bảo hiểm cho các tài sản trong ví Spot hoặc cho các vị thế Futures chiều Long để giảm thiểu rủi ro thua lỗ

Bước 3: Nhấn Mua bảo hiểm ngay, kiểm tra lại các thông tin và nhấn Xác nhận. Sau đó nhấn Xem chi tiết để kiểm tra lại thông tin chi tiết của hợp đồng.


2. Hướng dẫn mở hợp đồng dựa trên vị thế Nami Futures USDT


Từ website Nami Exchange

Bước 1: Trong giao diện Nami Futures, chọn vị thế Futures USDT đang mở mà người dùng muốn hỗ trợ bảo hiểm


Bước 2: Chọn chi tiết lệnh, chọn Hỗ trợ bảo hiểm


Bước 3: Hệ thống Nami Insurance sẽ tự động chọn xu hướng ngược lại với vị thế Nami Futures mà người dùng đã mở trước đó, cụ thể:

 • Vị thế Nami Futures chiều Mua (Long) sẽ có bảo hiểm được đề xuất theo xu hướng Thị trường giảm (Bear)
 • Vị thế Nami Futures chiều Bán (Short) sẽ có bảo hiểm được đề xuất theo xu hướng Thị trường tăng (Bull)

Đồng thời, hệ thống Nami Insurance cũng sẽ gợi ý cho người dùng về một hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn và mức nhận chi trả tốt nhất với các thông số cụ thể: Q-Cover, P-Claim, Kỳ Hạn, Ký Quỹ. Dựa vào nhu cầu cá nhân, người dùng có thể tùy chỉnh các thông số đầu vào, hệ thống sẽ tự động đưa ra các thông số tương ứng còn lại.


Bước 4: Chọn Mua bảo hiểm ngay để kiểm tra các thông tin và nhấn Xác nhận để hoàn tất mở một hợp đồng bảo hiểm. Sau đó nhấn Xem chi tiết để kiểm tra lại thông tin chi tiết của hợp đồng.


Từ ứng dụng Nami Exchange

Bước 1: Chọn vị thế Nami Futures USDT đang mở mà người dùng muốn hỗ trợ bảo hiểm.


Bước 2: Tại giao diện Chi tiết lệnh, chọn Hỗ trợ bảo hiểm. Hệ thống Nami Insurance sẽ tự động chọn xu hướng ngược lại với vị thế Nami Futures mà người dùng đã mở trước đó, cụ thể:

 • Vị thế Nami Futures chiều Mua (Long) sẽ có bảo hiểm được đề xuất theo xu hướng Thị trường giảm (Bear)
 • Vị thế Nami Futures chiều Bán (Short) sẽ có bảo hiểm được đề xuất theo xu hướng Thị trường tăng (Bull)

Đồng thời, hệ thống Nami Insurance cũng sẽ gợi ý cho người dùng về một hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn và mức nhận chi trả tốt nhất với các thông số cụ thể: Q-Cover, P-Claim, Kỳ Hạn, Ký Quỹ. Dựa vào nhu cầu cá nhân, người dùng có thể tùy chỉnh các thông số đầu vào, hệ thống sẽ tự động đưa ra các thông số tương ứng còn lại.


Bước 3: Chọn Mua bảo hiểm ngay để kiểm tra các thông tin và nhấn Xác nhận để hoàn tất mở một hợp đồng bảo hiểm. Sau đó nhấn Xem chi tiết để kiểm tra lại thông tin chi tiết của hợp đồng.IV. Theo dõi hợp đồng bảo hiểm Nami Insurance


1.Trên website Nami Exchange

Tại giao diện Mua bảo hiểm

 • Chọn Hợp đồng hiệu lực để xem các hợp đồng còn hiệu lực
 • Chọn Lịch sử hợp đồng để xem các hợp đồng đã đóng

Người dùng có thể chọn một hợp đồng bảo hiểm để xem chi tiết các thông tin. Đối với hợp đồng đã hết hạn người cùng có thể Mua lại hợp đồng với các thông số tương tự theo nhu cầu.


2.Trên ứng dụng Nami Exchange

Tại giao diện Nami Insurance, người dùng cuộn xuống cuối màn hình

 • Chọn Hợp đồng hiệu lực để xem các hợp đồng còn hiệu lực
 • Chọn Lịch sử hợp đồng để xem các hợp đồng đã đóng

Người dùng có thể chọn một hợp đồng bảo hiểm để xem chi tiết các thông tin. Đối với hợp đồng đã hết hạn người cùng có thể Mua lại hợp đồng với các thông số tương tự theo nhu cầu.


Ví dụ

Người dùng hoàn tất Mua bảo hiểm với Hợp đồng BTC/USDT cho dự đoán thị trường tăng (chiều Bull), với mức Ký quỹ: 50 USDT, Q-Claim: 116.47 USDT, P-Claim: 32,317.5 USDT, Kỳ hạn: 01 ngày

Sau khi Mua bảo hiểm, ví Insurance sẽ khóa 50 USDT ký quỹ của hợp đồng bảo hiểm, số dư người dùng sau đó sẽ biến động theo trạng thái hợp đồng tương ứng:

 • Đã chi trả: Giá BTC chạm Giá chi trả bảo hiểm (P-Claim) 32,317.5 USDT, Hợp đồng bảo hiểm được chi trả và số dư ví Insurance được cộng thêm 66.47 USDT là Phần được chi trả thêm cho HĐ bảo hiểm, đồng thời mở khóa số ký quỹ 50 USDT trong ví Insurance (Giá trị chi trả bảo hiểm Q-Claim = số Ký quỹ + Phần được chi trả thêm)
 • Thanh lý: HĐ bị thanh lý hoặc hết hạn

HĐ bị thanh lý: Giá BTC chạm Giá thanh lý (P-Expire) 25,631.6 USDT, hợp đồng bảo hiểm bị thanh lý, người dùng mất số ký quỹ và số dư ví Insurance sẽ bị trừ 50 USDT

HĐ hết hạn: Tại thời điểm hết hạn hợp đồng, Giá BTC là 28,000 USDT nằm giữa Giá hoàn trả ký quỹ (P-Refund) 29,577 USDT và Giá thanh lý (P-Expire) 25,631.6 USDT, người dùng mất số ký quỹ và số dư ví Insurance sẽ bị trừ 50 USDT

 • Dừng hợp đồng: Người dùng chủ động dừng hợp đồng trước hạn trong điều kiện cho phép: Giá thị trường (P-Market) nằm giữa Giá hoàn trả ký quỹ (P-Refund) 29,577 USDT và Giá chi trả bảo hiểm (P-Claim) 32,317.5 USDT, và được mở khóa số ký quỹ 50 USDT, số dư ví Insurance không đổi.
 • Hoàn ký quỹ: Tại thời điểm hết hạn hợp đồng, Giá đóng (P-Close) là 30,000 USDT nằm giữa Giá hoàn trả ký quỹ (P-Refund) 29,577 USDT và Giá chi trả bảo hiểm (P-Claim) 32,317.5 USDT, người dùng được mở khóa ký quỹ 50 USDT, số dư ví Insurance không đổi.

V. Theo dõi lịch sử giao dịch Nami Insurance

Để theo dõi lịch sử giao dịch liên quan đến Nami Insurance, người dùng có thể sử dụng chức năng Lịch sử giao dịch

1.Trên website Nami Exchange

Tại giao diện Ví của tôi, chọn Tổng quan, Lịch sử giao dịch, Nami Insurance

Chọn một giao dịch để xem chi tiết các thông tin


2.Trên ứng dụng Nami Exchange

Tại giao diện Ví, chọn Lịch sử giao dịch, chọn Nami Insurance, chọn một giao dịch để xem chi tiết các thông tin


Lưu ý quan trọng:

 • Tuỳ chỉnh Tỷ lệ ký quỹ trên Tổng giá trị bảo hiểm (Q-Cover) giảm dần sẽ khiến Tỷ lệ chi trả (R-Claim) tăng lên tuy nhiên khoảng cách giữa Giá thanh lý (P-Expire) và Giá thị trường (P-Market) gần hơn, hợp đồng sẽ dễ bị thanh lý hơn
 • Khi gia tăng Kỳ hạn bảo hiểm, người dùng sẽ giảm rủi ro thanh lý do hợp đồng hết hạn nhưng ngược lại, Tỷ lệ chi trả (R-Claim) sẽ thấp hơn
 • Để giữ nguyên Tỷ lệ và Giá trị Ký quỹ, người dùng có thể điều chỉnh tổng giá trị bảo hiểm (Q-Cover) cao hơn
 • Tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ thể hiện khoảng cách tại 1 mức giá cụ thể (P-Claim, P-Refund, P-Expire) so với giá thị trường (P-Market)

Thông tin thêm


Nami có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã ký quỹ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn ký quỹ bảo hiểm. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam:


Về Nami Insurance

Nami Insurance là một giao thức bảo hiểm phi tập trung áp dụng công nghệ Blockchain để cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản khi thị trường biến động trái với dự đoán.