Hướng dẫn sử dụng công cụ Đầu tư tự động
03/05/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm gia tăng sự thuận tiện của người dùng trong việc đầu tư các tài sản số, Nami Exchange chính thức giới thiệu và ra mắt công cụ Đầu tư tự động từ 17:00 ngày 03.05.2024 (giờ Việt Nam).


Đầu tư tự động (Auto-invest) là gì?

Đầu tư tự động công cụ cho phép người dùng thiết lập các chiến lược tự động đầu tư dựa trên các thông số đã cài đặt, bao gồm số vốn đầu tư, loại tài sản đầu tư, chu kỳ thời gian và khoảng giá mong đợi.

Đầu tư tự động hoạt động dựa trên phương pháp DCA (Dollar Cost Averaging) - Chiến lược trung bình giá. Cách thức hoạt động của phương pháp này là mua một số lượng cố định của tài sản một cách định kỳ nhằm trung bình giá vốn qua thời gian bất chấp giá vốn từng thời điểm mua có thể tăng hoặc giảm. Điều này giúp nhà đầu tư cân bằng rủi ro và giảm thiểu tác động của biến động giá tới hiệu quả đầu tư.

Lưu ý: Công cụ Đầu tư tự động trên Nami Exchange sử dụng giao dịch Giao ngay dạng lệnh Thị trường khi thực thi lệnh mua, với mỗi giao dịch Đầu tư tự động, người dùng sẽ không phải chịu bất cứ chi phí nào khác ngoài phí giao dịch Spot cơ bản đã công bố trong Biểu phí là 0.1%, mức phí này không áp dụng các chiết khấu khi sử dụng tài sản khác tính phí hoặc chiết khấu dành cho cấp VIP tài khoản, và đã được bao gồm trong khoản đầu tư tự động định kỳ người dùng cài đặt.


Các khái niệm cơ bản

 • Tổng vốn đầu tư: Tổng số vốn (bằng VNST, VNDC hoặc USDT) mà người dùng đã bỏ ra để mua (các) tài sản số thông qua việc lập kế hoạch Đầu tư tự động
 • Vốn đầu tư mỗi kỳ: Số vốn bỏ ra định kỳ để mua (các) tài sản số theo một kế hoạch cụ thể
 • Lợi nhuận dự kiến:

Lợi nhuận dự kiến = Tổng giá trị hiện tại của tài sản số đã đầu tư - Tổng vốn đầu tư

 • ROI (Return on Investment): Tỷ lệ lợi nhuận dự kiến trên Tổng vốn đầu tư

ROI = (Lợi nhuận dự kiến / Tổng vốn đầu tư) * 100%

Lưu ý: Trong phạm vi công cụ Đầu tư tự động, ROI và Lợi nhuận dự kiến chỉ được tính toán với các giao dịch mua được thực thi qua các kế hoạch Đầu tư tự động


Minh họa về công cụ Đầu tư tự động dựa trên phương pháp DCA

Vốn đầu tư định kỳ (VNST)Giá BTC (VNST)Số lượng BTC mua vào
Tháng 1 - 202410,000,0001,060,000,0000.00943396
Tháng 2 - 202410,000,0001,350,000,0000.00740741
Tháng 3 - 202410,000,0001,550,000,0000.00645161
Tháng 4 - 202410,000,0001,650,000,0000.00606061
Tổng vốn đầu tư40,000,000
Tổng số BTC đã mua0.02935359
Giá mua trung bình1,362,695,393
Giá BTC hiện tại1,700,000,000
Lợi nhuận dự kiến9,901,101
ROI24.75%

Hướng dẫn sử dụng công cụ Đầu tư tự động

1. Lập kế hoạch Đầu tư tự động

Bước 1: Truy cập công cụ Đầu tư tự động

 • Đối với ứng dụng di động, tại giao diện Trang chủ, chọn Dịch vụ, mục Tài chính, mở công cụ Đầu tư tự động
 • Đối với website, tại mục Tài chính, chọn công cụ Đầu tư tự động

Bước 2: Chọn tài sản Đầu tư tự động

Với ứng dụng di động, tại giao diện Đầu tư tự động, nhấn “Lập kế hoạch”, sau đó tìm kiếm và chọn tối đa 10 tài sản số để lập kế hoạch đầu tư tự động

Với website, tìm kiếm tài sản theo nhu cầu và bấm Lập kế hoạch

Lưu ý: Người dùng cũng có thể lựa chọn các kế hoạch có sẵn, được giới thiệu tại mục Nổi bật, trong giao diện chính của công cụ Đầu tư tự động
Bước 3: Thiết lập kế hoạch Đầu tư tự động

Nhập loại và số lượng tài sản thanh toán (bằng VNST, VNDC hoặc USDT)

Lưu ý: Người dùng phải đảm bảo có đủ số dư tài sản tương ứng trong ví Spot khi đến chu kỳ đầu tư để các lệnh mua được thực thi

Cài đặt tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư cho từng tài sản

Nếu số lượng tài sản đã chọn > 01, người dùng có thể tuỳ chỉnh tỷ lệ % phân bổ cho từng tài sản theo nhu cầu.

Người dùng cũng có thể thêm tài sản bằng nút “Thêm tài sản”, hoặc xóa bớt tài sản đã chọn với nút “Xoá”

Cài đặt khoảng giá mua mong muốn (tùy chọn)

 • Người dùng có thể cài đặt điều kiện khoảng giá mua, hệ thống sẽ tự động đặt mua khi tới chu kỳ nếu giá tài sản nằm trong khoảng giá đã cài đặt
 • Nếu người dùng để trống mục này, hệ thống sẽ đặt mua tài sản ở bất kỳ mức giá thị trường nào của tài sản vào thời điểm đầu tư tự động

Lựa chọn chu kỳ lặp

Người dùng có thể chọn chu kỳ:

 • Hàng ngày: Cài đặt lệnh mua hàng ngày tại khung giờ đã thiết lập
 • Hàng tuần: Cài đặt lệnh mua hàng tuần tại ngày (từ thứ hai đến chủ nhật) và giờ đã thiết lập
 • Hàng tháng: Cài đặt lệnh mua hàng tháng tại ngày (từ ngày 01 đến ngày 28) và giờ đã thiết lập
 • Tuỳ chỉnh giờ: Cài đặt giờ bắt đầu mua theo tần suất (1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 12 giờ mỗi lần). Giờ mua tiếp theo = Giờ bắt đầu mua + Tần suất đã cài đặt.

Cuối cùng, bấm “Lập kế hoạch” và "Xác nhận"2. Quản lý các kế hoạch Đầu tư tự động

Bước 1: Theo dõi các thông tin về kế hoạch

 • Tại giao diện màn Đầu tư tự động, nhấn chọn “Kế hoạch của tôi”
 • Người dùng có thể theo dõi các thông tin tổng quan về tất cả các kế hoạch đã tạo như mã kế hoạch, Tổng số vốn đầu tư, ROI, Lợi nhuận dự kiến...

Bước 2: Bật/Tắt kế hoạch

Người dùng có thể bật/tắt từng kế hoạch thông qua nút Bật/Tắt. Các kế hoạch đã Tắt, sẽ được đặt ở trạng thái “Đã tạm dừng” và vẫn có thể theo dõi hiệu suất đầu tư, tuy nhiên hệ thống sẽ ngừng thực thi việc mua tài sản số khi đến chu kỳ kế tiếp. Người dùng hoàn toàn có thể bật lại Kế hoạch đã tắt vào thời điểm thích hợp với chiến lược đầu tư

Bước 3: Chỉnh sửa kế hoạch

Người dùng có thể chỉnh sửa (các) kế hoạch đã tạo để áp dụng từ kỳ đầu tư tự động tiếp theo từ giao diện Kế hoạch của tôi hoặc giao diện Chi tiết kế hoạch, sau đó bấm Lưu thay đổi

Bước 4: Xoá kế hoạch

Người dùng có thể xoá (các) kế hoạch đã lập trước đó. Xin lưu ý rằng, việc xoá kế hoạch Đầu tư tự động sẽ huỷ toàn bộ số liệu thống kê đã có với kế hoạch đã xóa. Thay vì lựa chọn xóa kế hoạch, người dùng có thể cân nhắc tắt các kế hoạch không còn phù hợp để thuận tiện hơn trong việc thống kê hiệu quả đầu tư.


3. Kiểm tra lịch sử đầu tư

Bước 1: Tại giao diện màn Đầu tư tự động, nhấn chọn “Lịch sử”

Bước 2: Kiểm tra lịch sử mua định kỳ của từng kế hoạch

Hệ thống sẽ lưu lại lịch sử mua từng tài sản trong một kế hoạch khi tới chu kỳ mua. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông qua việc sử dụng bộ lọc với các thông tin như mã kế hoạch, loại tài sản số, tài sản thanh toán, thời gian...
Tất cả hình ảnh sử dụng trong bài viết đều chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải giao diện cập nhật của sản phẩm.


Thông tin thêm


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.

Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: