Hướng dẫn quy đổi trên sàn giao dịch Nami Exchange
08/02/2022

Sản phẩm Quy đổi (Swap) là một sản phẩm giao dịch đầy tiện lợi, giúp người dùng chuyển đổi linh hoạt và nhanh chóng giữa các giữa các tài sản số thông qua các giao dịch mua và bán giao ngay (Spot) dưới dạng lệnh thị trường.


Cách quy đổi trên website Nami Exchange

Tại trang chủ website Nami Exchange, người dùng chọn Sản Phẩm, sau đó chọn Quy Đổi

Màn hình chuyển sang giao diện Quy Đổi. Tại đây người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Token quy đổi và nhập số lượng (1)

Bước 2: Chọn Token muốn quy đổi sang (2). Người dùng có thể tham khảo tỉ giá ở (3)

Bước 3: Chọn nút "Xem trước quy đổi". Tại bước này người dùng có 6 giây để kiểm tra tỉ giá  và xác nhận Quy Đổi.


Cách quy đổi trên ứng dụng Nami Exchange

Để thực hiện quy đổi trên ứng dụng Nami Exchange, người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng Exchange ở góc dưới màn hình

Bước 2: Chọn Quy Đổi

Tại màn hình Quy Đổi, người dùng chọn Token quy đổi và số lượng (1) và chọn Token muốn đổi sang (2).

Người dùng chọn Xem trước quy đổi (3), và chọn Xác Nhận (4) sau khi kiểm tra tỷ giá và đồng ý quy đổi.