Hướng dẫn tạo mã giới thiệu và kiểm tra lịch sử hoa hồng
13/01/2023

Hướng dẫn tạo mã giới thiệu

Tạo mã giới thiệu trên ứng dụng di động Nami Exchange

Nếu bạn chưa có tài khoản tại sàn Nami Exchange, có thể tạo tài khoản mới tại website Nami.exchange hoặc tải ứng dụng Nami Exchange tại link đính kèm dưới đây:

Sau khi đã có đăng ký tài khoản bạn có thể lấy đường  giới thiệu theo các bước dưới đây:

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn vào mục thông tin tài khoản phía trên cùng bên trái.

Bước 2: Người dùng chọn ô “giới thiệu" để xem chi tiết các nội dung liên quan đến tính năng giới thiệu người dùng mới.

Bước 3: chọn nút “Quản lý mã giới thiệu" để vào trang quản lý chi tiết


Bước 4: Tại góc trên cùng bên phải, chọn nút “thêm" để bắt đầu tiến trình tạo mã giới thiệu người dùng mới.


Bước 5: Nhập các nội dung theo hướng dẫn bên dưới để tạo mã giới thiệu.

 • Tỷ lệ hoa hồng: Người dùng có thể điều chỉnh tuỳ ý tỷ lệ hoa hồng theo nhu cầu cá nhân. Với mỗi mã giới thiệu sẽ có tỷ lệ hoa hồng tuỳ vào cài đặt của người dùng tài khoản.
 • Mã giới thiệu: Là mã do người dùng tuỳ chọn dưới dạng chữ cái in hoa với 8 ký tự. Lưu ý, mã được tạo ra là duy nhất không trùng với bất kỳ mã nào khác được lưu trên hệ thống sàn giao dịch Nami Exchange.
 • Ghi chú: Đây là nội dung không bắt buộc, tuy nhiên người dùng có thể dễ dàng phân biệt các mã giới thiệu với nhau thông qua ghi chú này. Nội dung ghi chú được hiển thị như ví dụ trong ảnh đính kèm. Lưu ý, chỉ có chủ tài khoản mới nhìn thấy được ghi chú này.


Bước 6: Sau khi kiểm tra tất cả thông tin, chọn nút “tạo mới". Vậy là người dùng đã hoàn tất tiến trình tạo mã giới thiệu.

Lưu ý:

 • Mỗi tài khoản người dùng có thể có tối đa 20 mã giới thiệu.
 • Người dùng có thể cài đặt bất kỳ mã giới thiệu nào làm mã mặc định tại màn hình chính của tính năng Giới thiệu.

Tạo mã giới thiệu trên website Nami Exchange

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn vào mục thông tin tài khoản phía trên cùng bên phải.

Bước 2: Người dùng chọn ô “giới thiệu" để xem chi tiết các nội dung liên quan đến tính năng giới thiệu người dùng mới.

Bước 3: chọn nút “Quản lý mã giới thiệu" để vào trang quản lý chi tiết


Bước 4: Chọn nút “Thêm mã giới thiệu" để bắt đầu tiến trình tạo mã giới thiệu người dùng mới.


Bước 5: Nhập các nội dung theo hướng dẫn bên dưới để tạo mã giới thiệu.

 • Tỷ lệ hoa hồng: Người dùng có thể điều chỉnh tuỳ ý tỷ lệ hoa hồng theo nhu cầu cá nhân. Với mỗi mã giới thiệu sẽ có tỷ lệ hoa hồng tuỳ vào cài đặt của người dùng tài khoản.
 • Mã giới thiệu: Là mã do người dùng tuỳ chọn dưới dạng chữ cái in hoa với 8 ký tự. Lưu ý, mã được tạo ra là duy nhất không trùng với bất kỳ mã nào khác được lưu trên hệ thống sàn giao dịch Nami Exchange.
 • Ghi chú: Đây là nội dung không bắt buộc, tuy nhiên người dùng có thể dễ dàng phân biệt các mã giới thiệu với nhau thông qua ghi chú này. Nội dung ghi chú được hiển thị như ví dụ trong ảnh đính kèm. Lưu ý, chỉ có chủ tài khoản mới nhìn thấy được ghi chú này.
 • Sau khi kiểm tra tất cả thông tin, chọn nút “tạo mới". Vậy là người dùng đã hoàn tất tiến trình tạo mã giới thiệu.


Lưu ý:

 • Mỗi tài khoản người dùng có thể có tối đa 20 mã giới thiệu.
 • Người dùng có thể cài đặt bất kỳ mã giới thiệu nào làm mã mặc định tại màn hình chính của tính năng Giới thiệu.

Hướng dẫn kiểm tra lịch sử hoa hồng

Trên giao diện ứng dụng Nami Exchange

Tại màn hình chính của trang Giới thiệu, chọn vào ô “Lịch sử hoa hồng" để kiểm tra chi tiết.

Sau khi chuyển đến trang chi tiết lịch sử hoa hồng, người dùng có thể chọn ký tự ở góc trên bên phải màn hình để thể tùy chỉnh thông tin cần xem như thời gian, cấp bậc, loại hoa hồng, loại tài sản.

Trên giao diện website Nami Exchange

Tại màn hình chính của trang Giới thiệu, chọn vào ô “Lịch sử hoa hồng" để kiểm tra chi tiết. Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin cần xem như thời gian, cấp bậc, loại hoa hồng, loại tài sản.