Thông báo hủy niêm yết LUNA2 và 1000LUNC trên Nami Futures và ONUS Futures
27/10/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Sau hơn 1 tháng tiến hành tạm ngưng giao dịch để đánh giá rủi ro theo diễn biến thị trường, Nami Futures  xin thông báo sẽ tiến hành hủy niêm yết LUNA2 và 1000LUNC với các cặp giao dịch VNDC và USDT trên Nami Futures và ONUS Futures từ 15:00 ngày 27.10.2022 (giờ Việt Nam).


Các lưu ý:

  • Hệ thống ghi nhận không còn vị thế nào đang ở trạng thái chờ hoặc đang kích hoạt với các cặp giao dịch của LUNA2 và 1000LUNC và bị ảnh hưởng bởi việc hủy niêm yết này
  • Các cặp giao dịch với LUNA2 và 1000LUNC sẽ ngưng hiển thị từ thời điểm hủy niêm yết

Thông tin thêm:


Trân trọng,


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: