Hướng dẫn giao dịch Futures trên ứng dụng Nami Exchange
21/01/2022

Giao dịch Futures là một trong những sản phẩm tiêu biểu của sàn giao dịch Nami Exchange được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng, với giao diện thân thiện, tính năng hoàn thiện, độ ổn định cao. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết giao dịch Futures trên ứng dụng Nami Exchange.


Truy cập Nami Futures

Từ màn chính của ứng dụng Nami Exchange, người dùng bấm vào mục Nami Futures để bắt đầu sử dụng sản phẩm:


I. MỞ VỊ THẾ


Bước 1: Chọn mức đòn bẩy cho vị thế

Tips: Nami Futures hỗ trợ đòn bẩy tối đa lên đến x125Bước 2: Nhập khối lượng mở của vị thếBước 3 (tùy chọn): Nhập mức giá Stop-Loss (Cắt lỗ) và Take-Profit (Chốt lời)

Tips: Người dùng có thể tích ô "Gợi ý SL-TP" để hệ thống gợi ý mức SL-TP phù hợp, giao động trong ngưỡng Tỷ lệ lợi nhuận (+/-) 50%-60% ký quỹ của vị thếBước 4: Bấm “Mua” hoặc “Bán” tùy theo nhu cầu để gửi yêu cầu mở lệnh.

Tips: Trong trường hợp người dùng cần chuyển đổi nhanh tài sản từ ví Exchange sang ví Futures, bấm vào dấu “+” ở phía trước thông số Khả Dụng để màn hình đưa về trang Chuyển Đổi tài sản giữa các ví

II. ĐIỀU CHỈNH VỊ THẾ

Với Nami Futures, người dùng có thể tùy ý chỉnh sửa các thông số của vị thế đã kích hoạt, bao gồm chỉnh sửa SL-TP, thêm khối lượng, thêm ký quỹ hoặc đóng từng phần vị thế

1.Điều chỉnh SL-TP

Chọn "Sửa SL-TP" để tiến hành điều chỉnh các mức giá SL-TP mới cho vị thế2.Tăng khối lượng và thêm ký quỹ

Chọn “Điều chỉnh lệnh” để mở giao diện Tăng khối lượng và Thêm ký quỹ cho vị thế

Tips:

  • Tăng khối lượng là hành động tạo thêm lệnh mới nhập vào vị thế đang kích hoạt, việc này có thể làm thay đổi các thông số vị thế về khối lượng, ký quỹ, đòn bẩy, giá mở, giá thanh lý
  • Thêm ký quỹ là hành động tăng thêm vốn ký quỹ cho vị thế, việc này không làm thay đổi thông số vị thế về khối lượng, đòn bẩy và giá mở
III. ĐÓNG VỊ THẾ

Tại Nami Futures, có 2 hình thức đóng vị thế như sau:


1.Đóng tự động

Vị thế sẽ tự động đóng trong các trường hợp sau:

  • Giá tài sản chạm mốc giá SL hoặc TP
  • Giá tài sản chạm hoặc vượt mốc giá thanh lý, khi lợi nhuận âm của vị thế vượt quá số dư ký quỹ

2.Đóng thủ công

Người dùng có thể lựa chọn chủ động đóng toàn bộ hoặc đóng một phần vị thế đang kích hoạt

Đóng toàn bộ vị thế: Bấm "Đóng lệnh" để gửi yêu cầu đóng toàn bộ vị thế ở mức giá thị trường.


Đóng một phần vị thế: Gạt nút "Đóng một phần" để lựa chọn đóng một phần vị thế, nhập loại lệnh muốn đóng theo dạng thị trường hoặc giới hạn tại Tùy chỉnh nâng cao, nhập khối lượng muốn đóng và giá mong muốn đóng (với lệnh Đóng một phần vị thế dạng giới hạn), sau đó bấm "Xác nhận"IV. KIỂM TRA LỊCH SỬ VỊ THẾ

Người dùng có thể kiểm tra chi tiết các điều chỉnh cũng như các thông số của vị thế bằng cách bấm vào từng vị thế đang kích hoạt tại màn Vị thế, hoặc bấm vào từng vị thế đã đóng trong Lịch sử lệnh