Cập nhật thông tin giao dịch Futures với MTL (09.06.2023)
08/06/2023

Thân gửi cộng đồng Nami,


Dựa trên đánh giá rủi ro và thông tin mới nhất từ đối tác Binance, Nami Futures tiến hành cập nhật quy định giao dịch với các cặp giao dịch MTL/VNDCMTL/USDT trên Nami Futures và NAO Futures từ 07:00 ngày 09.06.2022 (giờ Việt Nam).


Cụ thể:

 • Đòn bẩy tối đa: x10
 • Khối lượng tối đa mỗi lệnh thị trường: 100,000,000 VNDC hoặc 5,000 USDT
 • Khối lượng tối đa mỗi lệnh giới hạn: 200,000,000 VNDC hoặc 10,000 USDT
 • Khối lượng tối đa mỗi người dùng: 400,000,000 VNDC hoặc 20,000 USDT
 • Khung thời gian funding: 8 tiếng
 • Thời điểm chi trả funding gần nhất: 07:00 ngày 09.06.2022 (giờ Việt Nam)

Chi tiết các mốc thời gian tính funding theo từng khung thời gian:

Khung thời gian

Mốc thời gian tính funding (giờ Việt Nam)

8 tiếng

7, 15, 23

4 tiếng

3, 7, 11, 15, 19, 23

2 tiếng 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

1 tiếng

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Lưu ý:

 • Dựa trên đánh giá rủi ro, Nami sẽ có thể điều chỉnh thông tin giao dịch, bao gồm bước giá, mức ký quỹ, đòn bẩy và khối lượng tối đa trên mỗi lệnh và mỗi người dùng theo diễn biến thị trường.
 • Khối lượng tối đa của mỗi người dùng bao gồm khối lượng các vị thế đang kích hoạt và đang ở trạng thái chờ.
 • Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, Nami bảo lưu quyền điều chỉnh khung thời gian tính funding theo các mốc 8 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng hoặc 1 tiếng, người dùng có thể vào Lịch sử funding để theo dõi chi tiết các thông số về tỷ lệ funding và khung thời gian tính funding được cập nhật theo thời gian thực (real-time).
 • Có thể có những điều chỉnh khác đối với tần suất chi trả funding của các cặp giao dịch nói trên, sẽ không có thông báo thêm về những điều chỉnh như vậy.
 • Hệ thống sẽ tự động tính toán và cập nhật các khoản funding với khung funding 03:00 ngày 08.06.2022 (giờ Việt Nam) trong cùng ngày

Thông tin thêm:

Trân trọng,


Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: